W Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie 17 października 2018 r. odbyło się z udziałem naszych uczniów inauguracyjne spotkanie VII edycji projektu „Kresy” – polskie ziemie wschodnie w XX wieku.

Licznie przybyłą młodzież szkolną i nauczycieli przywitał dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał.

Wykład zatytułowany „Niech nas rozsądzi krew i miecz. Druga obrona Lwowa (grudzień 1918 – kwiecień 1919)” wygłosił prof. Michał Klimecki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a założenia projektu edukacyjnego przedstawiła Anna Zechenter z krakowskiego IPN. Na zakończenie spotkania dr Paweł Naleźniak (Oddział IPN w Krakowie) opowiedział o zapomnianych akcjach zbrojnych lwowskiej AK w latach 1943-1944. Całość poprowadził Dobrosław Rodziewicz.

Oprócz udziału w warsztatach historycznych młodzież będzie mogła wziąć udział w konkursie nt. Kresów – polskich ziem w XX wieku. Dla finalistów i laureatów konkursu oprócz cennych nagród czekają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla gimnazjalistów, zaś dla licealistów czekają indeksy na UPJPII.

Zobacz regulamin Konkursu (KLIKNIJ)

                                                                                                              Paweł Cząstka