Badania wyników nauczania w XLII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie w roku szkolnym 2018-2019 [KLIKNIJ]