Badania wyników nauczania w XLII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie w roku szkolnym 2019-2020 [KLIKNIJ]