XLII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

ul. Studencka 13

31-116 Kraków

www: www.lo42krakow.pl

E-mail: lo42@mjo.krakow.pl

Telefon:

12 – 422-25-73

 

Telefony wewnętrzne:

21 – sekretariat główny
22 – sekretariat uczniowski/płace
23 – portiernia
24 – pokój nauczycielski
25 – pedagog
26 – psycholog
27 – księgowość
28 – pielęgniarka
29 – biblioteka
31 – bufet

Sekretariat główny: 

Anna Ostrowska
czynny codziennie 7:30-14:30

 

Sekretariat ds. uczniów:

Jolanta Majewska
czynny codziennie. 7:30-14:30

 

Dyżur Dyrektora szkoły dla Rodziców:

wtorek 13.00 – 14.30

 

Dyżur Wicedyrektora szkoły dla Rodziców:

poniedziałek 10.00 – 12.00

 
Dyżury nauczycieli uczących w szkole dla rodziców i uczniów przez cały tydzień zgodnie z harmonogramem. Zachęcamy do wcześniejszego umówienia się przez e-dziennik Librus. Dyżury nauczycieli [ZOBACZ]
 
 
Inspektor Ochrony Danych, e-mail: inspektor4@mjo.krakow.pl

  

KONTA BANKOWE:

 • konto szkoły do darowizn indywidualnych:
  89 1020 4900 0000 8402 3015 5509 PKO BP S.A.

  (informujemy, że na powyższe konto można przekazywać wpłaty z dopiskiem: „darowizna na cele oświatowe” i wskazaniem konkretnego celu, za pomoc finansową uprzejmie dziękujemy)
 • konto szkoły do opłat za duplikat dokumentu:
  79 1020 4900 0000 8202 3015 5496 PKO BP S.A.
 • konto szkoły do wpłat należności za wynajem pomieszczeń:
  89 1020 4900 0000 8402 3015 5509 PKO BP S.A.
 • konto Rady Rodziców
  43 1240 1431 1111 0010 0058 9263
  Rada Rodziców uprzejmie prosi o dokonywanie wszelkich wpłat (Fundusz Pomocy Szkole, szafki, ksero, Radę Rodziców, inne) na ww. konto z zaznaczeniem celu wpłaty, klasy i nazwiska. Osoby, które chciałyby zasilić konto RR dodatkowymi pieniędzmi, mogą to uczynić, za co serdecznie dziękujemy.

LO XLII Kraków

Skip to content