SZKOŁA DLA RODZICÓW

Być wystarczająco dobrym rodzicem

warsztatowa grupa  psychologiczna

projekt autorski – Beata Matkowska-Święs 

Szanowni Rodzice, w tym roku rozpoczynamy dziewiątą edycję Szkoły dla Rodziców. W czasie spotkań będziemy warsztatowo  pracować nad lepszym rozumieniem potrzeb i emocji naszych dzieci, możliwie skuteczną komunikacją, kształtowaniem opartych na szacunku i zaufaniu relacji rodzic-dziecko. Zajęcia są bezpłatne. Zgłaszających chęć udziału poprzez Librusa proszę, w terminie do 20 września, o napisanie kilku zdań, dlaczego chcą Państwo uczestniczyć w warsztatach. Ze względu na specyfikę pracy warsztatowej liczba miejsc jest ograniczona. Nie jest przewidziana możliwość dopisywania się w terminach późniejszych. Po raz pierwszy spotykamy się w XLII LO, w patio 26 września 2024 (wtorek) w godz.15.00-16.30. Podczas spotkania zostanie ustalony harmonogram kolejnych spotkań.

Charakterystyka spotkań:

 • miejsce warsztatów – XLII Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 13, Kraków
 • okres trwania – wrzesień 2023 – czerwiec 2024 (10 warsztatów)
 • termin spotkań – wtorek (raz w miesiącu)
 • czas trwania – g.15.00 – 16.30 (90 minut)
 • uczestnicy – rodzice, opiekunowie prawni uczniów (grupa 16 osób)
 • warsztaty są bezpłatne 

Program warsztatów „Szkoła dla rodziców” daje możliwość:

 • poznania i rozumienia funkcji „granic” w życiu rodziny
 • rozwijania umiejętności adekwatnego rozpoznawania i nazywania emocji oraz potrzeb własnych i swoich dzieci
 • nauki radzenia sobie z negatywnymi emocjami własnymi oraz bliskich osób
 • poznania konstruktywnych sposobów rozwiązywania trudnych relacji rodzic – dziecko
 • funkcjonalnego stosowania pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych
 •  

Zagadnienia nad którymi będziemy pracować w czasie spotkań:

 • Gdzie jestem ja, a gdzie moje dziecko?Cykl życia w koncepcji Erika E. Eriksona.  wrzesień
 • Jak rozpoznawać i rozumieć emocje? październik
 • Buntownik bez powodu? Bunt młodzieńczy – norma i dysfunkcja. listopad
 • O odrzuceniu i potrzebie akceptacji. Nastolatek w relacjach społecznych. grudzień
 • Nie ma dzieci leniwych. O motywacji i mechanizmach obronnych. styczeń
 • Zaplanowana przyszłość dziecka. Oczekiwania i delegacje rodziców. luty
 • Trudny wiek dorosły. Wymagania wobec rodziców. marzec
 • Jak rozmawiać z nastolatkiem, który nie słucha? Granice rodzic- dziecko. kwiecień
 • Słowo ma moc. Jak uniknąć efektu Golema? maj
 • Kijem czy marchewką? O karach i nagrodach.Podsumowanie wspólnej pracy. czerwiec

 

Metody pracy:

 • omawianie i analiza zdarzeń wniesionych przez rodziców związanych z tematyką warsztatu
 • aktywne formy pracy w oparciu o indywidualne doświadczenie uczestników warsztatu: elementy psychodramy,  ćwiczenia w grupach, praca w parach, dyskusja
 • prezentacja multimedialna
 • psychoedukacja

Ustalenie zasad uczestnictwa w warsztatach:

 • w czasie pierwszego spotkania wspólnie ustalamy zasady, które będą obowiązywać w trakcie spotkań (zał. 1).
 • wszyscy uczestnicy są zobowiązani wyrazić zgodę na pracę według wspólnie ustalonych zasad i ich przestrzegać.

Załącznik 1

Ustalenie zasad uczestnictwa w warsztatach „Szkoła dla rodziców”

Spotkania wymagają aktywności grupy, będziemy więc starali się stworzyć przestrzeń, która zapewni nam komfort pracy. Zasady proponowane:

 • nie oceniam i nie krytykuję
 • jestem aktywny – dzielę się indywidualnym doświadczeniem z pozostałymi uczestnikami warsztatów
 • dbam o prywatność grupy
 • przychodzę punktualnie i nie wychodzę przed czasem
 • wyciszam telefon
Skip to content