SZKOŁA DLA RODZICÓW

Być wystarczająco dobrym rodzicem

warsztatowa grupa  psychologiczna

projekt autorski – Beata Matkowska-Święs 

Szanowni Rodzice, w tym roku rozpoczynamy szóstą edycję Szkoły dla Rodziców. W czasie spotkań będziemy warsztatowo  pracować nad lepszym rozumieniem potrzeb i emocji naszych dzieci, możliwie skuteczną komunikacją, kształtowaniem opartych na szacunku i zaufaniu relacji rodzic-dziecko. Zajęcia są bezpłatne. Zgłaszających chęć udziału proszę, w terminie do 20 września, o napisanie kilku zdań, dlaczego chcą Państwo uczestniczyć w warsztatach. Kontakt: Librus lub psycholog.liceum42@gmail.com. Ze względu na specyfikę pracy warsztatowej liczba miejsc jest ograniczona. Nie jest przewidziana możliwość dopisywania się w terminach późniejszych. Po raz pierwszy spotykamy się w XLII LO, w patio 29 września o godz.17.

Terminy warsztatów w roku 2020/21:
29.09, 20.10, 3.11, 8.12, 12.01, 2.02, 9.03, 13.04, 11.05, 8.06.

Charakterystyka spotkań:

 • miejsce warsztatów – XLII Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 13, Kraków
 • okres trwania – wrzesień 2020 – czerwiec 2021 (10 warsztatów)
 • termin spotkań – wtorek (raz w miesiącu)
 • czas trwania – g.17.00 – 19.00 (120 minut)
 • uczestnicy – rodzice, opiekunowie prawni uczniów (grupa 8- 20 osób)
 • warsztaty są bezpłatne

Program warsztatów „Szkoła dla rodziców” daje możliwość:

 • poznania i rozumienia funkcji „granic” w życiu rodziny
 • rozwijania umiejętności adekwatnego rozpoznawania i nazywania emocji oraz potrzeb własnych i swoich dzieci
 • nauki radzenia sobie z negatywnymi emocjami własnymi oraz bliskich osób
 • poznania konstruktywnych sposobów rozwiązywania trudnych relacji rodzic – dziecko
 • funkcjonalnego stosowania pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych

TEMATY WARSZTATÓW:

 • Gdzie jestem ja, a gdzie moje dziecko? Cykl życia w koncepcji Erika E. Eriksona
 • Jak rozpoznawać i rozumieć emocje? 
 • Buntownik bez powodu? Bunt młodzieńczy – norma i dysfunkcja 
 • O odrzuceniu i potrzebie akceptacji. Nastolatek w relacjach społecznych
 • Nie ma dzieci leniwych. O motywacji i mechanizmach obronnych
 • Zaplanowana przyszłość dziecka. Oczekiwania i delegacje rodziców
 • Trudny wiek dorosły. Wymagania wobec rodziców
 • Jak rozmawiać z nastolatkiem, który nie słucha? Granice rodzic- dziecko
 • Słowo ma moc. Jak uniknąć efektu Golema?
 • Kijem czy marchewką? O karach i nagrodach. Podsumowanie wspólnej pracy

Metody pracy:

 • omawianie i analiza zdarzeń wniesionych przez rodziców związanych z tematyką warsztatu
 • aktywne formy pracy w oparciu o indywidualne doświadczenie uczestników warsztatu: elementy psychodramy,  ćwiczenia w grupach, praca w parach, dyskusja
 • prezentacja multimedialna
 • psychoedukacja

 

Ustalenie zasad uczestnictwa w warsztatach:

 • w czasie pierwszego spotkania prowadząca proponuje zasady, które będą obowiązywać w trakcie spotkań (zał. 1)
 • każdy z uczestników może zaproponować inne zasady, które zostaną omówione w grupie
 • wszyscy uczestnicy są zobowiązani wyrazić zgodę na pracę według wspólnie ustalonych zasad i ich przestrzegać
 • w trakcie ostatniego 10 warsztatu uczestnicy zostaną poproszeni o dobrowolne  wypełnienie anonimowej ankiety ewaluacyjnej

Załącznik nr 1

Ustalenie zasad uczestnictwa w warsztatach „Szkoła dla rodziców”

Spotkania wymagają aktywności grupy, będziemy więc starali się stworzyć przestrzeń, która zapewni nam komfort pracy. W czasie pierwszego spotkania prowadząca zaproponuje zasady, które powinny obowiązywać w czasie warsztatów. Wspólnie ustalimy ostateczne normy. Osoby, które zechcą uczestniczyć w spotkaniach muszą wyrazić zgodę na przestrzeganie zasad wspólnie ustalonych przez grupę.

Zasady proponowane:

 • nie oceniam i nie krytykuję
 • jestem aktywny – moje doświadczenie może być potrzebne innych
 • dbam o prywatność grupy
 • przychodzę punktualnie i nie wychodzę przed czasem
 • wyciszam telefon
Skip to content