Regulamin i Harmonogram rekrutacji w XLII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 (ZOBACZ)

Wnioski rekrutacyjne Z SYSTEMU OMIKRON wypełnione, wydrukowane i podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów oraz kandydata składamy osobiście w sekretariacie szkoły lub elektronicznie poprzez system Omikron za pomocą profilu zaufanego.

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty z 26 stycznia 2023 roku w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych na rok 2023/2024 (ZOBACZ)

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty z 28 października 2022 roku w sprawie wykazu punktowanych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – rekrutacja 2023/2024 (ZOBACZ)

Zarządzenie NR 9/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie Nr 70/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 (ZOBACZ)

 

System rejestracji elektronicznej: (ZOBACZ)

Skip to content