Regulamin i Harmonogram rekrutacji w XLII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 (ZOBACZ)

 

Wnioski rekrutacyjne wypełnione, wydrukowane i podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów oraz kandydata składamy osobiście w sekretariacie szkoły.

 

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty z 26 stycznia 2022 roku w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego dla absolwentów szkół podstawowych (ZOBACZ)

 

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty z 25 lutego 2022 roku w sprawie wykazu punktowanych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (ZOBACZ)

 

Komunikat w sprawie zawodów sportowych organizowanych w latach 2017/2018 – 2020/2021, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2022/2023 (ZOBACZ)

 

System rejestracji elektronicznej: (ZOBACZ)

Skip to content