Regulamin i Harmonogram rekrutacji w XLII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 (ZOBACZ)

 

Adres XLII LO na który należy przesyłać wnioski rekrutacyjne:

rekrutacja@lo42krakow.pl

 

Komunikat MEN-u z 28.01.2021 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego dla absolwentów szkół podstawowych (ZOBACZ)

 

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu punktowanych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (ZOBACZ)

 

System rejestracji elektronicznej: (ZOBACZ)

Skip to content