Regulamin i Harmonogram rekrutacji w XLII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025(ZOBACZ)

Wnioski rekrutacyjne Z SYSTEMU OMIKRON wypełnione, wydrukowane i podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów oraz kandydata składamy osobiście w sekretariacie szkoły lub elektronicznie poprzez system Omikron za pomocą profilu zaufanego.

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty z 30 stycznia 2024 roku w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych na rok 2024/2025 (ZOBACZ)

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 z dnia 12 marca 2024 w sprawie wykazu punktowanych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – rekrutacja 2024/2025 (ZOBACZ)

 

System rejestracji elektronicznej: (ZOBACZ)

Skip to content