Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący:

                         P. Agnieszka Cichoń (2d)

Z-ca Przewodniczącego: 

                         P. Anetta Gebert-Wojtasik (3f)

Skarbnik:          P. Joanna Smaga (3c)

Sekretarz:         P. Monika Nitera (2a1)

Członek:           P. Dawid Buszek (2c)

Członek:           P. Wioletta Mróz (2d1)

Członek:           P. Małgorzata Nęcka (1b)

               

E-mail: radarodzicow@lo42krakow.pl

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Emilia Owczarek (1a)

Anna Piwowarska (1b)

 

Konto bankowe

Nr konta bankowego Rady Rodziców: PEKAO S.A. I o/Kraków

43 1240 1431 1111 0010 0058 9263

 

Spotkania Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021: s. 2, godz. 17.00

Terminy:

 24.11.2020.,  19.01.2021.,  23.03.2021., 25.05.2021.

Pliki do pobrania:

Kompetencje Rady Rodziców

SPPP – informacje

PPP- wspomaganie Rodziców

PPP – oferta – wykłady

PPP – oferta – warsztaty

PPP – Biuletyn nr 1

 

Skip to content