Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

E-mail: radarodzicow@lo42krakow.pl

 

Przewodniczący:

                         P. Renata Opioła (1B)

Z-ca Przewodniczącego: 

                         P. Kamila Noworól (1D)

Skarbnik:          P. Monika Nitera (4A1)

Sekretarz:         P. Andrzej Abratowski (2D)

Członek:           P. Barbara Gosztyła (4B1)

Członek:           P. Maciej Hałuszczyński (2B)

               

Skład Komisji Rewizyjnej:

P. Monika Kuglin (2A)

P. Tomasz Klimek (1B)

Skład Komisji Skrutacyjnej:

P. Magdalena Sas-Ćwięczek (3A)

P. Agnieszka Gędłek (3C)

 

E-mail: radarodzicow@lo42krakow.pl

 

Konto bankowe

Nr konta bankowego Rady Rodziców: PEKAO S.A. I o/Kraków

43 1240 1431 1111 0010 0058 9263

 

Spotkania Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023: s. 2

Terminy:

 27.09.2022, 29.11.2022.,  10.01.2023., 23.05.2023

Pliki do pobrania:

Kompetencje Rady Rodziców

SPPP – informacje

PPP- wspomaganie Rodziców

PPP – oferta – wykłady

PPP – oferta – warsztaty

PPP – Biuletyn nr 1

 

Skip to content