Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Kontakt z Radą Rodziców poprzez e-dziennik Librus

Przewodniczący:

                         P. Renata Opioła (2B)

Z-ca Przewodniczącego: 

                         P. Kamila Noworól (2D)

Skarbnik:          P. Monika Kuglin (3A)

Sekretarz:         P. Andrzej Abratowski (3D)

Członek:           P. Maciej Hałuszczyński (3b)

Członek:           P. Anna Stachura-Kałuża (1C)

               

Skład Komisji Rewizyjnej:

P. Anna Kogut (1B)

P. Tomasz Klimek (2B)

Skład Komisji Skrutacyjnej:

P. Magdalena Sas-Ćwięczek (1A)

P. Piotr Eigenfeld (2A)

 

Konto bankowe

Nr konta bankowego Rady Rodziców: PEKAO S.A. I o/Kraków

43 1240 1431 1111 0010 0058 9263

 

Spotkania Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024: s. 2

Terminy:

 26.09.2023, 28.11.2023, 30.01.2024, 21.05.2024

Pliki do pobrania:

Kompetencje Rady Rodziców

SPPP – informacje

PPP- wspomaganie Rodziców

PPP – oferta – wykłady

PPP – oferta – warsztaty

PPP – Biuletyn nr 1

 

Skip to content