Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący:

                         P. Agnieszka Cichoń (3d)

Z-ca Przewodniczącego: 

                         P. Piotr Zieliński (3D1)

Skarbnik:          P. Monika Nitera (3A1)

Sekretarz:         P. Andrzej Abratowski (1D)

Członek:           P. Izabela Siatkowska (1A)

Członek:           P. Barbara Gosztyła (3B1)

Członek:           P. Maciej Hałuszczyński (1B)

               

E-mail: radarodzicow@lo42krakow.pl

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Monika Kuglin (1A)

Anna Kogut (3C)

Skład Komisji Skrutacyjnej:

Izabela Siatkowska (1A)

Tadeusz Tomera (2C)

Paweł Mierniczak (2A)

 

Konto bankowe

Nr konta bankowego Rady Rodziców: PEKAO S.A. I o/Kraków

43 1240 1431 1111 0010 0058 9263

 

Spotkania Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022: s. 2, godz. 17.00

Terminy:

 28.09.2021, 30.11.2021.,  11.01.2022., 31.05.2022

Pliki do pobrania:

Kompetencje Rady Rodziców

SPPP – informacje

PPP- wspomaganie Rodziców

PPP – oferta – wykłady

PPP – oferta – warsztaty

PPP – Biuletyn nr 1

 

Skip to content