Do you speak English?

Jesteśmy pewni, że odpowiedź brzmi „Yes, I do”.

W naszej szkole oferujemy zajęcia z języka angielskiego z doświadczonymi lektorami w międzyoddziałowych grupach dostosowanych do poziomu zaawansowania uczniów, standardowo w wymiarze 3 godzin lekcyjnych w tygodniu. Pracujemy z podręcznikami wydawnictwa Pearson, mamy także dodatkową własną bazę ciekawych anglojęzycznych pozycji książkowych (seria Pearson Readers),  materiałów audio i video.

W roku szkolnym 2018/19 w klasach pierwszych LO realizowana jest innowacja „Język angielski z rozszerzeniem literacko-kulturowym”, gdzie zajęcia odbywają się w wymiarze 5 godzin lekcyjnych w tygodniu i są prowadzone m.in. metodą projektów.

Nasi uczniowie mają możliwość wyjazdów językowych, np. w ramach realizowanego w szkole projektu Erasmus+. We wrześniu 2018 r. rozpoczęliśmy nowy projekt kierowany do nauczycieli i uczniów na lata 2018-2020 pod hasłem: „SOS – Sustain Our Souls” i jest on związany z dziedzictwem kulturowym oraz historią krajów/regionów biorących udział w projekcie (Grecja, Hiszpania, Włochy, Rumunia, Niemcy i Polska). Współpraca szkół biorących udział w projekcie ma na w celu m.in. rozwijanie praktycznej znajomości języka angielskiego oraz poszerzanie horyzontów uczniów i nauczycieli.

Jednym z narzędzi rekomendowanych przez program Erasmus+ jest platforma cyfrowa eTwinning. Uczniowie naszej szkoły są angażowani w projekty językowe na tej platformie, która jest narzędziem wykorzystywanym m.in. do współpracy nauczycieli i uczniów z krajów europejskich przy realizacji różnych projektów i do wymiany doświadczeń. Dzięki tej platformie uczniowie mają szansę zwiększyć swoje umiejętności językowe oraz z zakresu korzystania z TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnej), nauczyciele mają możliwość współpracy i wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych krajów zaangażowanych we wspólne działania, a szkoła wzbogaca swoją ofertę edukacyjną o ciekawe metody pracy.

 Organizujemy w szkole wiele konkursów językowych, a ich laureatów staramy się zaprezentować także poza szkołą. Odnieśliśmy duże sukcesy w konkursach piosenki i recytacji poezji anglojęzycznej w Małopolsce – możemy się pochwalić głównymi nagrodami w  ubiegłorocznych edycjach tych konkursów organizowanych  przez XX i XXI LO w Krakowie. Nasi uczniowie byli także finalistami ogólnopolskiego konkursu krasomówczego „Public Speaking”, którego zakończenie odbyło się we Wrocławiu. Wielu naszych uczniów klas gimnazjalnych uzyskało również tytuł laureatów i finalistów kuratoryjnego Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego. Możemy się także pochwalić znakomitymi wynikami naszych uczniów w egzaminach gimnazjalnych z języka angielskiego (od lat plasujemy się pośród najlepszych w Małopolsce i w Polsce).

Uczniów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i umiejętności w zakresie języka jak i kultury krajów anglojęzycznych zapraszamy na koło olimpijskie i mobilizujemy do udziału w Olimpiadzie Języka Angielskiego dla licealistów.

                                              mgr Dorota Ślęzak, lektor języka angielskiego w XLII LO 

Zapraszamy do naszej szkoły!

                                              Ekipa anglistów w XLII LO 

 

 

Skip to content