Projekt ERASMUS+ na lata 2018-2020 pod hasłem: „SOS – Sustain Our Souls” (dowiedz się więcej)

 

 VI edycja projektu: „Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na  rzecz tolerancji i pokoju” (dowiedz się więcej)

 

VII edycja projektu „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku” 2018/2019 (zobacz więcej)

 

Powołanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w naszej szkole. 

Tzw. SPInKa ma ułatwić wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Nasza szkoła bierze udział w tym projekcie. Dowiedz się więcej klikając poniższe punkty:

Informacja o projekcie

Regulamin SPInKI

Zasady korzystania ze SPInki

Dokumenty do pobrania, wypełnienia przez rodzica/opiekuna prawnego i złożenia u wychowawcy klasy:

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja (oświadczenie) o uczestnictwie w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu

Zakres danych osobowych

 

Projekt ZDROWA JA (zobacz więcej)

 

Projekt OTWARTA FIRMA

Nasza szkoła w tym roku przystąpiła do programu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości Otwarta Firma.

Projekt ten realizowany jest w ramach jubileuszowego X Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Celem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.

Dla przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym, szkoła natomiast otrzymuje możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Program objęty jest Honorowym Patronatem Ministerstwa Rozwoju RP.

Link do projektu: https://otwarta-firma.junior.org.pl/pl

Certyfikat (zobacz)

                                                                                                                                                     

 

Skip to content