Wobec sytuacji niesprawiedliwości i przemocy, jakie panują w wielu częściach kuli ziemskiej, wobec przedłużania się konfliktów zbrojnych, często zapomnianych przez opinię publiczną, jest coraz bardziej nieodzowne wspólne budowanie dróg pokoju; dlatego też niezbędne staje się wychowywanie do pokoju.

Jan Paweł II, Homilia w Nowy Rok, 01.01.2004

 

            Kilkunastu uczniów naszego liceum przystąpiło do VI edycji projektu edukacyjno – wychowawczego „Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na  rzecz tolerancji i pokoju” prowadzonego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

            Hasło obecnej edycji to: „Przy wspólnym stole. Obrzędy i tradycje kulinarne w różnych kulturach i religiach.”

            Głównym celem projektu jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. Jest to kontynuacja procesu dialogu zapoczątkowanego już na Soborze Watykańskim II, prowadzonego podczas spotkań w Asyżu od 1984 roku oraz twórczo rozwijanego przez cały pontyfikat Świętego Jana Pawła II oraz obecnie przez papieża Franciszka.

            Założeniami edukacyjnymi projektu są m.in.:
promowanie wśród młodzieży wartości uniwersalnych, budowanie szacunku do różnych wyznań i kultur, podkreślanie wspólnych płaszczyzn religijnych i kulturowych, poznawanie podobieństw i różnic w porównywalnych obszarach kulturowych i religijnych, nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami promującymi dialog międzyreligijny i międzykulturowy.

Realizacja projektu odbywa się w terminie październik – maj bieżącego roku szkolnego.

Dokumentacja realizacji projektu umieszczana jest na wspólnie tworzonej stronie internetowej projektu: www.obliczadialogu.pl.

Strona naszej szkolnej grupy projektowej:

wielokulturowe42lo.obliczadialogu.pl

oraz nasz fanpage:

facebook.com/Wielokulturowe-42LO

                               prof. Monika Lewicka, koordynator projektu w XLII LO

 

Skip to content