Jeśli chcesz :

  • Poznać bardziej siebie, swoje mocne i słabe strony, zainteresowania, zdolności, predyspozycje, czynniki, jakie należy brać pod uwagę przy wyborze przyszłego zawodu i szkoły
  • Poznać zawody tradycyjne, zawody przyszłości – istniejące na rynku pracy i takie których jeszcze nie ma
  • Robić różnorodne testy, ankiety i kwestionariusze celem lepszego poznania swych predyspozycji edukacyjnych i zawodowych
  • Zapoznać się z ofertami szkół średnich i wyższych, profilami, kierunkami, zasadami punktacji i rekrutacji
  • Porozmawiać o swych decyzjach i obawach dotyczących wyboru szkoły, uczelni, dalszego kształcenia i przyszłego zawodu
  • Wziąć udział w projektach: Branżowe Symulacje Biznesowe, Otwarta Firma, Dzień Przedsiębiorczości, Festiwal Zawodów, Targi Edukacyjne

 Do zobaczenia na zajęciach z doradztwa zawodowego w klasie III i IV

 prof. Anna Manczyk, doradca zawodowy XLII  LO  w Krakowie

 

 

 

Skip to content