Planowane klasy I w XLII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie na rok szkolny 2023/2024

 

A – Ekonomiczna z informatyką pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Rozszerzenia: matematyka, geografia, informatyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, geografia, informatyka lub j. angielski

Możliwości: studia na kierunkach ekonomicznych, matematycznych, informatycznych, w tym m.in. ekonomia, administracja, stosunki międzynarodowe, finanse i bankowość, rachunkowość, agronomia, europeistyka, kulturoznawstwo, turystyka i rekreacja, socjologia, geologia, zarządzanie, gospodarka przestrzenna, etnologia, komunikacja społeczna, matematyka, geografia, informatyka, informatyka stosowana, ekonometria, automatyka, robotyka, elektrotechnika, transport lądowy lub morski, architektura, budownictwo, wszystkie kierunki techniczne i inżynieryjne w tym Politechnika czy AGH

 

B – Biologiczno-chemiczna pod patronatem Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, biologia, chemia

Możliwości: studia na kierunkach: biologicznych, chemicznych i matematycznych, w tym m.in: medycyna, stomatologia, położnictwo, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, analityka medyczna, farmacja, weterynaria, fizjoterapia, kosmetologia, dietetyka, biologia, chemia, matematyka, biochemia, biotechnologia, biocybernetyka, genetyka, neorobiologia, neurokogniwistyka, ochrona środowiska, ekologia, technologia żywności i żywienie człowieka, psychologia, etologia i psychologia zwierząt, zootechnika, leśnictwo, itp.

 

C – Matematyczno-informatyczna przy współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, oraz Mitsubishi Electric Europe B.V. z siedzibą w Amsterdamie, oddział w Polsce

Rozszerzenia: matematyka, informatyka, j. angielski,

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, informatyka j. angielski

Możliwości: studia na kierunkach matematycznych oraz informatycznych, m.in. informatyka, informatyka stosowana, matematyka, ekonometria, automatyka, robotyka, elektrotechnika, transport lądowy lub morski, architektura, budownictwo, wszystkie kierunki techniczne i inżynieryjne w tym Politechnika czy AGH

 

D – Matematyczno-fizyczna przy współpracy z Wydziałem Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

Rozszerzenia: matematyka, fizyka, j. angielski

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski

Możliwości: studia na kierunkach: fizyka, fizyka medyczna, fizyka techniczna, fizyka jądrowa, matematyka, matematyka stosowana, matematyka z optyką, informatyka, mechatronika, budownictwo, elektrotechnika, energetyka, architektura, lotnictwo i kosmonautyka, optyka, wszelkie kierunki techniczne i inżynierskie w tym Politechnika czy AGH jak np. inżynieria produkcji, projektowanie, mechanika i budowa maszyn, elektrotechnika, itp.

 

E – Humanistyczno-architektoniczna pod patronatem Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz przy współpracy z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Rozszerzenia: j. polski, historia, matematyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, historia, WOS lub j. angielski

Klasa objęta innowacją pedagogiczną „Edukacja medialna”

Możliwości: studia na kierunkach: prawo, administracja, architektura, kulturoznawstwo, socjologia, politologia, pedagogika, psychologia, dziennikarstwo, zarządzanie, komunikacja społeczna, filmoznawstwo, kierunki teatralne, filozofia, etyka, filologie, edytorstwo, kognitywistyka, bibliotekoznawstwo, reklama, public relations, praca socjalna, nauki o rodzinie, stosunki międzynarodowe, j. polski, historia, matematyka

 

PONADTO REALIZUJEMY:

1) Wielokulturowe XLII LO – gdzie wspieramy dodatkowymi lekcjami z: „JĘZYK POLSKI DLA OBCOKRAJOWCÓW” dla UCZNIÓW OBCOKRAJOWCÓW ORAZ POLSKICH UCZNIÓW powracających do kraju

2) Zapewniamy za zgodą Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa:

a) dodatkową lekcję j. angielskiego w klasach I, 

b) dodatkową lekcję j. polskiego i matematyki w klasach maturalnych,

c) w grupach międzyoddziałowych naukę języka chińskiego,

d) w klasach ekonomicznych realizacje innowacji „Geografia – podróżowanie w praktyce”,

e) w klasach humanistyczno-architektonicznych innowacje: „Edukację medialną” oraz przy współpracy z Radą Rodziców pozalekcyjne zajęcia z „Rysunku” w klasie III i IV.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

1) Nauczanie języków obcych w grupach międzyoddziałowych: 
niemiecki, francuski, hiszpański,

2) Uczymy profesjonalnie: religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie,

3) Edukacja kulturowa i regionalna w oparciu dobra kulturowe Krakowa i regionu,

4) Pod patronatem i we współpracy z UJ, UEK, UPJPII, AGH, UR, UP, IPN organizujemy wyjścia na warsztaty, wykłady, seminaria, konferencje, konkursy,

5) Organizacja rajdów (wędrówek po górach) w ramach szkolnego Koła PTTK,

6) Występy artystyczne w szkolnym: chórze, zespole muzycznym, teatrze,

7) Sekcje sportowe: lekkoatletyka, piłka siatkowa, koszykówka, piłka nożna z wykorzystaniem boiska „orlik”, narciarstwo alpejskie i snowboard, rekreacja ruchowa – fitness, tenis stołowy, organizujemy obozy narciarskie i lekkoatletyczne,

8) Wymiany międzynarodowe z Niemcami i kursy językowe w Hiszpanii,

9) Organizacja wyjazdów integracyjnych dla klas pierwszych, obozów naukowych, sportowych i wypoczynkowych oraz językowych do krajów anglojęzycznych,

10) Dotychczas zrealizowaliśmy kilka projektów w ramach Erasmus+ dot. współpracy i wymiany między szkołami w Europie, w którym uczestniczą bezpłatnie uczniowie i nauczyciele. Przygotowujemy nowe projekty na kolejne lata,

11) Prowadzimy tzw. „żywe” lekcje j. polskiego, historii, geografii, biologii, fizyki, WOS-u, poprzez liczne wyjścia do muzeów, teatrów, kin, opery i filharmonii, na wystawy i krakowskie uczelnie, do urzędów,

12) Lekcje prowadzimy ciekawie, nowocześnie z wykorzystaniem multimediów, łączymy teorię z praktyką,

13) Traktujemy Ucznia indywidualnie i podmiotowo, zawsze otwarcie współpracujemy z Rodzicami,

14) Organizujemy profesjonalne warsztaty z psychologiem dla rodziców w ramach „Szkoły dla Rodziców” oraz zapewniamy opiekę psychologiczno-pedagogiczną naszym uczniom,

15) Dla Rodziców i Uczniów organizujemy spotkania ze specjalistami z różnych instytucji, tj. policji, poradni psychologiczno-pedagogicznej, wyższych uczelni, by wspólnie podejmować tematy związane z wychowaniem i rozwojem naszych uczniów, dające wsparcie Rodzicom i Nauczycielom,

16) Organizujemy spotkania ze świadkami historii, ludźmi nauki, kultury, podróżnikami,

17) Organizujemy zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze, przygotowujące do matury oraz rozwijające zainteresowania uczniów np. koło fotograficzne, koło odkrywców Krakowa, koło dziennikarskie, zajęcia z programowania, koło teatralne, chór szkolny i zespół muzyczny szkolny oraz inne,

18) Wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim organizujemy kilkudniowe interdyscyplinarne (geografia, geologia, biologia, archeologia i historia) obozy naukowe na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.

 

JESTEŚMY ZAPROGRAMOWANI NA SUKCES !!!

SERDECZNIE ZAPRASZYMY DO XLII LO

 

 

Skip to content