Planowane klasy I w XLII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie na rok szkolny 2024/2025

 

A – Ekonomiczna pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Rozszerzenia: matematyka, geografia, język angielski

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, geografia, j. angielski

Możliwości: studia na kierunkach ekonomicznych, matematycznych, w tym m.in. ekonomia, administracja, stosunki międzynarodowe, finanse i bankowość, rachunkowość, agronomia, europeistyka, kulturoznawstwo, turystyka i rekreacja, socjologia, geologia, zarządzanie, gospodarka przestrzenna, etnologia, komunikacja społeczna, matematyka, geografia, ekonometria, automatyka, robotyka, elektrotechnika, transport lądowy lub morski, budownictwo, wszystkie kierunki techniczne i inżynieryjne w tym Politechnika czy AGH

 

B – Biologiczno-chemiczna pod patronatem Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, biologia, chemia

Możliwości: studia na kierunkach: biologicznych, chemicznych i matematycznych, w tym m.in: medycyna, stomatologia, położnictwo, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, analityka medyczna, farmacja, weterynaria, fizjoterapia, kosmetologia, dietetyka, biologia, chemia, matematyka, biochemia, biotechnologia, biocybernetyka, genetyka, neorobiologia, neurokogniwistyka, ochrona środowiska, ekologia, technologia żywności i żywienie człowieka, psychologia, etologia i psychologia zwierząt, zootechnika, leśnictwo, itp.

 

C – Matematyczno-informatyczna przy współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Rozszerzenia: matematyka, informatyka, j. angielski

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, informatyka j. angielski

Możliwości: studia na kierunkach matematycznych oraz informatycznych, m.in. informatyka, informatyka stosowana, matematyka, ekonometria, automatyka, robotyka, elektrotechnika, transport lądowy lub morski, architektura, budownictwo, wszystkie kierunki techniczne i inżynieryjne w tym Politechnika czy AGH

 

D – Humanistyczno-architektoniczna pod patronatem Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Wydziału Historycznego UJ oraz przy współpracy z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Rozszerzenia: j. polski, historia, matematyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, historia, WOS lub j. angielski

Klasa objęta innowacją pedagogiczną „Edukacja medialna”

Możliwości: studia na kierunkach: prawo, administracja, architektura, kulturoznawstwo, socjologia, politologia, pedagogika, psychologia, dziennikarstwo, zarządzanie, komunikacja społeczna, filmoznawstwo, kierunki teatralne, filozofia, etyka, filologie, edytorstwo, kognitywistyka, bibliotekoznawstwo, reklama, public relations, praca socjalna, nauki o rodzinie, stosunki międzynarodowe, j. polski, historia, matematyka

 

PONADTO REALIZUJEMY:

1) Wielokulturowe XLII LO – gdzie wspieramy dodatkowymi lekcjami z: „JĘZYK POLSKI DLA OBCOKRAJOWCÓW” dla UCZNIÓW OBCOKRAJOWCÓW ORAZ POLSKICH UCZNIÓW powracających do kraju

2) Zapewniamy za zgodą Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa:

a) dodatkową lekcję j. angielskiego w klasach I, 

b) dodatkową lekcję j. polskiego i matematyki w klasach maturalnych,

c) w grupach międzyoddziałowych naukę etyki

d) w klasach ekonomicznych realizacje innowacji „Geografia – podróżowanie w praktyce”,

e) w klasach humanistyczno-architektonicznych innowacje: „Edukację medialną” oraz przy współpracy z Radą Rodziców pozalekcyjne zajęcia z „Rysunku” w klasie III i IV.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

1) Nauczanie języków obcych w grupach międzyoddziałowych: 
niemiecki, francuski, hiszpański,

2) Uczymy profesjonalnie: religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie,

3) Edukacja kulturowa i regionalna w oparciu dobra kulturowe Krakowa i regionu,

4) Pod patronatem i we współpracy z UJ, UEK, UPJPII, AGH, UR, UP, IPN organizujemy wyjścia na warsztaty, wykłady, seminaria, konferencje, konkursy,

5) Organizacja rajdów (wędrówek po górach) w ramach szkolnego Koła PTTK,

6) Występy artystyczne w szkolnym: chórze, zespole muzycznym, teatrze,

7) Sekcje sportowe: lekkoatletyka, piłka siatkowa, koszykówka, piłka nożna z wykorzystaniem boiska „orlik”, narciarstwo alpejskie i snowboard, rekreacja ruchowa – fitness, tenis stołowy, organizujemy obozy narciarskie i lekkoatletyczne,

8) Wymiany międzynarodowe z Niemcami i kursy językowe w Hiszpanii,

9) Organizacja wyjazdów integracyjnych dla klas pierwszych, edukacyjnych do Warszawy dla klas II, obozów naukowych, sportowych i wypoczynkowych oraz językowych do krajów anglojęzycznych,

10) Dotychczas zrealizowaliśmy kilka projektów w ramach Erasmus+ dot. współpracy i wymiany między szkołami w Europie, w którym uczestniczą bezpłatnie uczniowie i nauczyciele. Przygotowujemy nowe projekty na kolejne lata,

11) Prowadzimy tzw. „żywe” lekcje j. polskiego, historii, geografii, biologii, fizyki, poprzez liczne wyjścia do muzeów, teatrów, kin, opery i filharmonii, na wystawy i krakowskie uczelnie, do urzędów,

12) Lekcje prowadzimy ciekawie, nowocześnie z wykorzystaniem multimediów, łączymy teorię z praktyką,

13) Traktujemy Ucznia indywidualnie i podmiotowo, zawsze otwarcie współpracujemy z Rodzicami,

14) Organizujemy profesjonalne warsztaty z psychologiem dla rodziców w ramach „Szkoły dla Rodziców” oraz zapewniamy opiekę psychologiczno-pedagogiczną naszym uczniom,

15) Dla Rodziców i Uczniów organizujemy spotkania ze specjalistami z różnych instytucji, tj. policji, poradni psychologiczno-pedagogicznej, wyższych uczelni, by wspólnie podejmować tematy związane z wychowaniem i rozwojem naszych uczniów, dające wsparcie Rodzicom i Nauczycielom,

16) Organizujemy spotkania ze świadkami historii, ludźmi nauki, kultury, podróżnikami,

17) Organizujemy zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze, przygotowujące do matury oraz rozwijające zainteresowania uczniów np. koło teatralne, chór szkolny, zespół muzyczny szkolny oraz inne,

18) Wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim organizujemy kilkudniowe interdyscyplinarne (geografia, geologia, biologia, archeologia i historia) obozy naukowe na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.

 

JESTEŚMY ZAPROGRAMOWANI NA SUKCES !!!

SERDECZNIE ZAPRASZYMY DO XLII LO

 

 

Skip to content