XLII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie jest samodzielną jednostką organizacyjną prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego – Urząd Gminy Miasta Krakowa. Liceum jest szkołą realizującą nauczanie na II poziomie edukacyjnym, nie posiada filii, ani składowych jednostek oświatowych.

Powierzchnia szkoły liczy około 1500 m2. Posiada ona 18 pełnowymiarowych sal lekcyjnych, w tym pracownie: historyczna, polonistyczne, matematyczne, chemiczna, biologiczna, fizyczna, geograficzna, sale językowe do pracy w grupach, tzw. patio, gdzie odbywają się m.in. zajęcia z brydża sportowego, odrestaurowaną w 2010 r. dużą i małą salę gimnastyczną z szatnią i zapleczem sanitarnym, 2 sale komputerowe. Ponadto w szkole mamy bibliotekę, pokój nauczycielski, salę do zindywidualizowanej pracy z uczniami, gabinety: pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego i pielęgniarki, bufet, szatnię, podwórko. Szkoła nie posiada świetlicy.

Każda sala lekcyjna jest wyposażona w komputer, rzutnik multimedialny, telewizor, odtwarzacz DVD, głośniki. W szkole jest e-dziennik Librus. Przed szkołą, z widokiem na ulicę Studencką i Loretańską oraz przy wejściu do szkoły, jest zamontowany monitoring.

Skip to content