W Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie 17 października 2018 r. odbyło się z udziałem naszych uczniów inauguracyjne spotkanie VII edycji projektu „Kresy” – polskie ziemie wschodnie w XX wieku.

Licznie przybyłą młodzież szkolną i nauczycieli przywitał dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał.

Wykład zatytułowany „Niech nas rozsądzi krew i miecz. Druga obrona Lwowa (grudzień 1918 – kwiecień 1919)” wygłosił prof. Michał Klimecki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a założenia projektu edukacyjnego przedstawiła Anna Zechenter z krakowskiego IPN. Na zakończenie spotkania dr Paweł Naleźniak (Oddział IPN w Krakowie) opowiedział o zapomnianych akcjach zbrojnych lwowskiej AK w latach 1943-1944. Całość poprowadził Dobrosław Rodziewicz.

Oprócz udziału w warsztatach historycznych młodzież będzie mogła wziąć udział w konkursie nt. Kresów – polskich ziem w XX wieku. Dla finalistów i laureatów konkursu oprócz cennych nagród czekają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla gimnazjalistów, zaś dla licealistów czekają indeksy na UPJPII.

Zobacz regulamin Konkursu (KLIKNIJ)

                                                                                                              Paweł Cząstka

 

Skip to content