Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Hasłem programu nowego programu na lata 2018-2020, w którym jako szkoła partnerska bierze udział 42 LO, jest „SOS – Sustain Our Souls” i jest ono związane dziedzictwem kulturowym oraz historią krajów/regionów biorących udział w projekcie. Przewidziane są cztery 5-dniowe mobilności: Luty 2019, Hiszpania; Kwiecień 2019, Włochy; Październik 2019 nasza szkoła gości inne szkoły; Marzec 2020, Rumunia; Maj 2020, Niemcy (zakończenie projektu). Na każdą mobilność jedzie 6 uczniów oraz 2 nauczycieli. 
Na każdy wyjazd trzeba będzie wykonać projekty związane z motywem programu, które będą przedstawione podczas wizyt w poszczególnych szkołach. 

Regulamin projektu [zobacz]

                                        Marta Kozyra i Izabella Majerczyk Krzemińska, koordynatorki projektu ze strony XLII LO

 

Relacja z wyjazdu do Santiago de Compostela 17-22.02.2019 w ramach projektu Erasmus+ [ZOBACZ]

 

Poniżej fotorelacja z pierwszej mobilności szkolnych koordynatorów projektu. Spotkanie odbyło się w listopadzie w Grecji, w szkole partnerskiej w Trikali (5-9.11.2018). Naszą szkołę reprezentował nasz anglista Łukasz Brzeziński.

 

Skip to content