Planowane klasy I w XLII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie na rok szkolny 2021/2022

 

A – Ekonomiczna pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Rozszerzenia: matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

Klasa objęta innowacją pedagogiczną: Logika, statystyka i rachunek prawdopodobieństwa jako dodatkowa lekcja przez 3 lata

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie lub j. angielski

Możliwości: studia na kierunkach: ekonomia, prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, finanse i bankowość, rachunkowość, agronomia, europeistyka, bezpieczeństwo narodowe, kulturoznawstwo, turystyka i rekreacja, informatyka, socjologia, pedagogika, politologia, dziennikarstwo, zarządzanie, gospodarka przestrzenna, etnologia, komunikacja społeczna, filmoznawstwo, geografia, filozofia.

 

B – Biologiczno-chemiczna z matematyką pod patronatem Collegium Medicum UJ i współpracy z Wydziałem Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

Rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, biologia, chemia

Możliwości: studia na kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, inżynieria medyczna, rehabilitacja, fizjoterapia, pielęgniarstwo, kosmetologia, biotechnologia, ochrona środowiska, biogospodarka, rolnictwo, technologia żywienia i żywienie człowieka, browarnictwo i słodownictwo, zoologia, opieka społeczna, pedagogika, psychologia, resocjalizacja, weterynaria, ratownictwo medyczne, leśnictwo, biologia, chemia, dietetyka, audiofonologia.

 

C – Matematyczno-informatyczna przy współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, oraz Mitsubishi Electric Europe B.V. z siedzibą w Amsterdamie, oddział w Polsce,

Klasa objęta innowacją pedagogiczną w zakresie autorskiego planu nauczania z dziedziny Front-Endu i programowania obiektowego – dodatkowe lekcje informatyki przez 3 lata

Klasa objęta innowacją pedagogiczną: Logika, statystyka i rachunek prawdopodobieństwa jako dodatkowa lekcja przez 3 lata

Rozszerzenia: matematyka, informatyka, j. angielski,

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, j. angielski, fizyka lub informatyka

Możliwości: studia na kierunkach: matematycznych, informatyka, informatyka stosowana, ekonometria, automatyka, robotyka, elektrotechnika, transport lądowy lub morski, architektura, budownictwo, wszystkie kierunki