Planowane klasy I w XLII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie na rok szkolny 2020/2021

 

A – Ekonomiczna pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Rozszerzenia: matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie lub j. angielski

Możliwości: studia na kierunkach: ekonomia, prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, finanse i bankowość, rachunkowość, agronomia, europeistyka, bezpieczeństwo narodowe, kulturoznawstwo, turystyka i rekreacja, informatyka, socjologia, pedagogika, politologia, dziennikarstwo, zarządzanie, gospodarka przestrzenna, etnologia, komunikacja społeczna, filmoznawstwo, geografia, filozofia.

 

B – Biologiczno-chemiczna z matematyką pod patronatem Collegium Medicum UJ i współpracy z Wydziałem Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

Rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, biologia, chemia

Możliwości: studia na kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, inżynieria medyczna, rehabilitacja, fizjoterapia, pielęgniarstwo, kosmetologia, biotechnologia, ochrona środowiska, biogospodarka, rolnictwo, technologia żywienia i żywienie człowieka, browarnictwo i słodownictwo, zoologia, opieka społeczna, pedagogika, psychologia, resocjalizacja, weterynaria, ratownictwo medyczne, leśnictwo, biologia, chemia, dietetyka, audiofonologia.

 

C – Matematyczno-informatyczna przy współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, oraz Mitsubishi Electric Europe B.V. z siedzibą w Amsterdamie, oddział w Polsce,

Klasa objęta innowacją pedagogiczną w zakresie autorskiego planu nauczania z dziedziny Front-Endu i programowania obiektowego – dodatkowe lekcje informatyki przez 4 lata

Rozszerzenia: matematyka, informatyka, j. angielski,

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, j. angielski, fizyka lub informatyka

Możliwości: studia na kierunkach: matematycznych, informatyka, informatyka stosowana, ekonometria, automatyka, robotyka, elektrotechnika, transport lądowy lub morski, architektura, budownictwo, wszystkie kierunki techniczne i inżynieryjne w tym Politechnika czy AGH.

 

D – Humanistyczna pod patronatem Wydziału Historii UJ oraz Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz przy współpracy z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Rozszerzenia: j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie lub j. angielski

Klasa objęta innowacją pedagogiczną dot. edukacji medialnej – dodatkowe lekcje edukacji medialnej przez 4 lata

Możliwości: studia na kierunkach: prawo, administracja, europeistyka, kulturoznawstwo, turystyka i rekreacja, socjologia, pedagogika, politologia, dziennikarstwo, zarządzanie, komunikacja społeczna, filmoznawstwo, kierunki teatralne, filozofia, etyka, filologie, edytorstwo, kognitywistyka, historia, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, bibliotekoznawstwo, reklama, public relations, praca socjalna, nauki o rodzinie, stosunki międzynarodowe

 

WE WSZYSTKICH KLASACH PIERWSZYCH REALIZUJEMY INNOWACJE:

1) Wielokulturowa – gdzie wspieramy dodatkowymi lekcjami z j. polskiego i innych przedmiotów dla obcokrajowców i polskich uczniów powracających do kraju (dot. wszystkich klas I)

2) Zapewniamy we wszystkich klasach pierwszych dodatkową wyrównawczą lekcję matematyki

3) Zapewniamy we wszystkich klasach drugich dodatkową lekcję języka polskiego

 

INFORMACJE DODATKOWE:

1) Nauczanie języków obcych w grupach międzyoddziałowych: 
niemiecki, francuski, hiszpański,

2)  Możliwość nauki języka chińskiego,

3) Możliwość nauki i doskonalenia gry w brydża sportowego w grupach międzyoddziałowych z trenerem o międzynarodowych sukcesach, patronat Polskiego Związku Brydża Sportowego

4) Uczymy profesjonalnie: religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie,

5) Edukacja kulturowa i regionalna w oparciu dobra kulturowe Krakowa i regionu,

6) Pod patronatem i we współpracy z UJ, UEK, UPJPII, AGH, UR, UP, IPN organizujemy wyjścia na warsztaty, wykłady, seminaria, konferencje, konkursy,

7) Organizacja rajdów (wędrówek po górach) w ramach szkolnego Koła PTTK,

8) Występy artystyczne w szkolnym: chórze, zespole muzycznym, teatrze,

9) Sekcje sportowe: lekkoatletyka, piłka siatkowa, koszykówka, piłka nożna z wykorzystaniem boiska „orlik”, narciarstwo alpejskie i snowboard, rekreacja ruchowa – fitness, tenis stołowy,

10) Wymiany międzynarodowe z Niemcami i kursy językowe w Hiszpanii,

11) Organizacja wyjazdów integracyjnych dla klas pierwszych, obozów naukowych, sportowych i wypoczynkowych oraz językowych do krajów anglojęzycznych,

12) Erasmus+ realizujemy 2 programy na lata 2018-2020 i 2019-2021 dot. współpracy i wymiany między szkołami w Europie, w którym uczestniczą bezpłatnie uczniowie i nauczyciele (kraje partnerskie: Niemcy, Hiszpania, Włochy, Grecja, Rumunia)

13) Prowadzimy tzw. „żywe” lekcje j. polskiego, historii, geografii, biologii, WOS-u, kultury poprzez liczne wyjścia do muzeów, teatrów, kin, opery i filharmonii, na wystawy i krakowskie uczelnie, do urzędów,

14) Lekcje prowadzimy ciekawie, nowocześnie z wykorzystaniem multimediów, łączymy teorię z praktyką,

15) Traktujemy Ucznia indywidualnie i podmiotowo, zawsze otwarcie współpracujemy z Rodzicami,

16) Organizujemy profesjonalne warsztaty z psychologiem dla rodziców w ramach „Szkoły dla Rodziców” oraz zapewniamy opiekę psychologiczno-pedagogiczną naszym uczniom,

17) Dla Rodziców i Uczniów organizujemy spotkania ze specjalistami z różnych instytucji, tj. policji, poradni psychologiczno-pedagogicznej, wyższych uczelni, by wspólnie podejmować tematy związane z wychowaniem i rozwojem naszych uczniów, dające wsparcie Rodzicom i Nauczycielom,

18) Organizujemy spotkania ze świadkami historii, ludźmi nauki, kultury, podróżnikami,

19) Organizujemy zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze, przygotowujące do matury oraz rozwijające zainteresowania uczniów np. koło fotograficzne, koło odkrywców Krakowa, koło dziennikarskie, zajęcia z programowania, koło teatralne, i inne,

20) Wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim organizujemy kilkudniowe interdyscyplinarne (geografia, geologia, biologia, archeologia i historia) obozy naukowe na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.