Zajęcia pozalekcyjne w XLII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie w roku szkolnym 2019/2020

Zajęcia pozalekcyjne w I semestrze w roku 2019/20 (KLIKNIJ)