Zajęcia pozalekcyjne w XLII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie w roku szkolnym 2018/2019

Zajęcia pozalekcyjne w II semestrze w roku 2018/19 (KLIKNIJ)

Zajęcia pozalekcyjne w I semestrze w roku 2018/19 (KLIKNIJ)