Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

 

Przewodniczący:             p. Kinga Kapera-Małek (3b)

Z-ca Przewodniczącego: p. Anetta Gebert-Wojtasik (1f)

Sekretarz:                        p. Liliana Korczyńska (1c)

Członek:                         p. Justyna Witkowska-Odziomek (1a)

Członek:                         p. Jolanta Stawska (2a)

 

E-mail: radarodzicow@lo42krakow.pl

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 

  1. Wiesława Bożek-Szczepańska (3e)
  2. Joanna Smaga (1c) 
  3. Barbara Pałys (3a)

 

Konto bankowe

Nr konta bankowego Rady Rodziców: PEKAO S.A. I o/Kraków

43 1240 1431 1111 0010 0058 9263

 

Terminy spotkań Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019, godz.18.00

18.09.2018 r.
04.12.2018 r.
19.03.2019 r.
21.05. 2019 r.

Pliki do pobrania:

Kompetencje Rady Rodziców

SPPP – informacje

PPP- wspomaganie Rodziców

PPP – oferta – wykłady

PPP – oferta – warsztaty

PPP – Biuletyn nr 1