Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

 

Przewodniczący:             p. Kinga Kapera-Małek (2b)

Z-ca Przewodniczącego: p. Jolanta Stawska (1a – LO)

Z-ca Przewodniczącego: p. Szymon Kawa (3a)

Sekretarz:                        p. Urszula Nebelska (3e)

Skarbnik:                         p. Klementyna Górka (3b), tel. 501-686-102

 

E-mail: radarodzicow@lo42krakow.pl

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 

  1. Wiesława Bożek-Szczepańska (2e)
  2. Joanna Smaga (3f)

 

Konto bankowe

Nr konta bankowego Rady Rodziców: PEKAO S.A. I o/Kraków

43 1240 1431 1111 0010 0058 9263

 

Terminy spotkań Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018, godz.18.00

19.09.2017 r.
21.11.2017 r.
30.01.2018 r.
22.05. 2018 r.

Pliki do pobrania:

Kompetencje Rady Rodziców

SPPP – informacje

PPP- wspomaganie Rodziców

PPP – oferta – wykłady

PPP – oferta – warsztaty

PPP – Biuletyn nr 1