Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

Przewodniczący:             p. Agnieszka Cichoń (1d)

Z-ca Przewodniczącego: p. Anetta Gebert-Wojtasik (2f)

Skarbnik:                        p. Joanna Smaga (2c)

Sekretarz:                        p. Elżbieta Radziszewska-Janik (1b)

Członek:                         p. Justyna Witkowska-Odziomek (2a)

Członek:                         p. Monika Nitera (1a1)

Członek:                         p. Barbara Gosztyła (1b1)

Członek:                         p. Maria Urbańczyk (1c1)

Członek:                         p. Sylwia Dudek (1e)

 

E-mail: radarodzicow@lo42krakow.pl

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Wiesława Bożek-Szczepańska (3a)

Justyna Wykowska (1d) 

Jacek Madej (1c)

 

Konto bankowe

Nr konta bankowego Rady Rodziców: PEKAO S.A. I o/Kraków

43 1240 1431 1111 0010 0058 9263

 

Terminy spotkań Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020, godz.17.00, s. 2

17.09.2019 r.;  19.11.2019 r.;  14.01.2020 r.; 17.03.2020 r.; 19.05. 2020 r.

Pliki do pobrania:

Kompetencje Rady Rodziców

SPPP – informacje

PPP- wspomaganie Rodziców

PPP – oferta – wykłady

PPP – oferta – warsztaty

PPP – Biuletyn nr 1