Skład Rady SU w roku szkolnym 2018/19:

Przewodniczący – Julia Matyjewicz 2A
Zastępca – Marcel Fabiańczyk 3B

Sekretarz – Miłosz Wilk 3D

Przewodniczący sekcji:

sekcja organizacyjna – Aleksander Chwaściński 1A
sekcja informacyjno-plastyczna – Zuzanna Smaga 1C
sekcja charytatywna – Julia Kuliś 1A
sekcja dziennikarska – Oliwia Gromadowska 1D

Rada Wolontariatu XLII LO:  Kamila Sroka 1F (przewodniczący), Ola Gniewek 3C, Olga Kaliszczak 1A

Opiekun SU: p. Dorota Pławecka