Skład Rady SU w roku szkolnym 2019/20:

Przewodniczący – Aleksander Chwaściński 2E

Zastępca – Wojciech Wojtasik 2F

Sekretarz – Julia Kuliś 2D

Przewodniczący sekcji:

sekcja organizacyjna – Jakub Gubała 2A
sekcja informacyjno-plastyczna – Julia Kuliś 2D
sekcja charytatywna – Kamila Sroka 2F
sekcja dziennikarska – Oliwia Marta Gromadowska 2B (blog) Michał Witkowski 2D (gazetka papierowa)

Rada Wolontariatu XLII LO:

Olga Kaliszczak 2A – przewodnicząca, Dominika Toboła 1D, Sebastian Nosal 1D

Opiekun SU: p. Dorota Pławecka