W związku z rozpoczynającym się sezonem jesienno – zimowym, a tym samym okresem grzewczym, zgodnie z zaleceniem Wydziału Edukacji Miasta Krakowa przypominam o konieczności stosowania procedur opracowanych na wypadek wystąpienia ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczenia powietrza.

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: w tym dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni w celu uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
  • ograniczyć wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu,
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

Wszelkie informacje o stanie jakości powietrza należy śledzić na bieżąco na stronie internetowej WIOŚ lub na smartfonach za pomocą aplikacji Powietrze Kraków.

                                                                      Paweł Cząstka, dyrektor XLII LO

 

fot. A. Banaś, Gazeta Krakowska