Regulamin i Harmonogram rekrutacji w XLII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie (ZOBACZ)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej (ZOBACZ)

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty (ZOBACZ)  załącznik 1-terminy rekrutacji (ZOBACZ)

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu punktowanych konkursów (ZOBACZ)

System rejestracji elektronicznej OMIKRON