Regulamin i Harmonogram rekrutacji w XLII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie dla absolwentów gimnazjum (ZOBACZ)

Regulamin i Harmonogram rekrutacji w XLII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie dla absolwentów szkół podstawowych (ZOBACZ)

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji dla absolwentów gimnazjum (ZOBACZ)

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych (ZOBACZ)

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu punktowanych konkursów, zawodów które mogą być umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej (ZOBACZ)

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu punktowanych konkursów, zawodów, które mogą być umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (ZOBACZ)

Informacje od Małopolskiego Kuratora Oświaty, dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020:

Zagadnienia zawarte w ulotce informacyjnej: Nowy System Edukacji, Kształcenie w liceach, technikach i szkołach branżowych, Jak będzie wyglądać rekrutacja?, Kryteria rekrutacji [ZOBACZ]

System rejestracji elektronicznej OMIKRON