Regulamin i Harmonogram rekrutacji w XLII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie dla absolwentów szkół podstawowych (ZOBACZ)

Komunikat MEN-u z 19.05.2020 w sprawie nowych terminów rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych (ZOBACZ)

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu punktowanych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (ZOBACZ)

 

System rejestracji elektronicznej: (ZOBACZ)