SZKOŁA DLA RODZICÓW

Być wystarczająco dobrym rodzicem

warsztatowa grupa  psychologiczna

projekt autorski – Beata Matkowska-Święs

Charakterystyka spotkań:

 • miejsce warsztatów – XLII Liceum Ogólnokształcące, ul. Studencka 13, Kraków
 • okres trwania – wrzesień 2018 – czerwiec 2019 (10 warsztatów)
 • termin spotkań – wtorek ( raz w miesiącu )
 • czas trwania – g.17.00 – 19.00 (120 minut)
 • uczestnicy – rodzice, dziadkowie, opiekunowie prawni uczniów (grupa 8- 20 osób)
 • warsztaty są bezpłatne

Program warsztatów „Szkoła dla rodziców” daje możliwość:

 • poznania i rozumienia funkcji „granic” w życiu rodziny
 • rozwijania umiejętności adekwatnego rozpoznawania i nazywania emocji oraz potrzeb własnych i swoich dzieci
 • nauki radzenia sobie z negatywnymi emocjami własnymi oraz bliskich osób
 • poznania konstruktywnych sposobów rozwiązywania trudnych relacji rodzic – dziecko
 • funkcjonalnego stosowania pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych

TEMATY WARSZTATÓW:

 • Gdzie jestem ja, a gdzie moje dziecko? Cykl życia w koncepcji Erika E. Eriksona – wrzesień 2018
 • Jak rozpoznawać i rozumieć emocje? – październik 2018
 • Buntownik bez powodu? Bunt młodzieńczy – norma i dysfunkcja – listopad 2018
 • O odrzuceniu i potrzebie akceptacji. Nastolatek w relacjach społecznych– grudzień 2018
 • Nie ma dzieci leniwych. O motywacji i mechanizmach obronnych– styczeń 2019
 • Zaplanowana przyszłość dziecka. Oczekiwania i delegacje rodziców – luty 2019
 • Trudny wiek dorosły. Wymagania wobec rodziców -marzec 2019
 • Jak rozmawiać z nastolatkiem, który nie słucha? Granice rodzic- dziecko – kwiecień 2019
 • Słowo ma moc. Jak uniknąć efektu Golema?- maj 2019
 • Kijem czy marchewką? O karach i nagrodach. Podsumowanie wspólnej pracy– czerwiec 2019

Metody pracy:

 • omawianie i analiza zdarzeń wniesionych przez rodziców związanych z tematyką warsztatu
 • aktywne formy pracy w oparciu o indywidualne doświadczenie uczestników warsztatu: elementy psychodramy,  ćwiczenia w grupach, praca w parach, dyskusja
 • prezentacja multimedialna
 • psychoedukacja

 

Ustalenie zasad uczestnictwa w warsztatach:

 • w czasie pierwszego spotkania prowadząca proponuje zasady, które będą obowiązywać w trakcie spotkań (zał. 1)
 • każdy z uczestników może zaproponować inne zasady, które zostaną omówione w grupie
 • wszyscy uczestnicy są zobowiązani wyrazić zgodę na pracę według wspólnie ustalonych zasad i ich przestrzegać
 • w trakcie ostatniego 10 warsztatu uczestnicy zostaną poproszeni o dobrowolne  wypełnienie anonimowej ankiety ewaluacyjnej

Załącznik nr 1

Ustalenie zasad uczestnictwa w warsztatach „Szkoła dla rodziców”

Spotkania wymagają aktywności grupy, będziemy więc starali się stworzyć przestrzeń, która zapewni nam komfort pracy. W czasie pierwszego spotkania prowadząca zaproponuje zasady, które powinny obowiązywać w czasie warsztatów. Wspólnie ustalimy ostateczne normy. Osoby, które zechcą uczestniczyć w spotkaniach muszą wyrazić zgodę na przestrzeganie zasad wspólnie ustalonych przez grupę.

Zasady proponowane:

 • nie oceniam i nie krytykuję
 • jestem aktywny – moje doświadczenie może być potrzebne innych
 • dbam o prywatność grupy
 • przychodzę punktualnie i nie wychodzę przed czasem
 • wyciszam telefon
Skip to content