ROTA ŚLUBOWANIA

My, Uczniowie XLII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Krakowie

w obecności Nauczycieli, Rodziców, ślubujemy uroczyście:

– podążać za ideałami prawdy, wolności i dobra

– strzec wielkiego dziedzictwa kultury Krakowa, Polski, Europy

– być wiernym tradycjom naszego narodu

Ślubujemy!

– szanować ludzką godność i prawa człowieka

– strzec honoru i dobrego imienia Szkoły

–  godnie reprezentować XLII Liceum Ogólnokształcące, rozsławiać je rzetelną nauką i pracą

– uczciwie wypełniać obowiązki ucznia

Ślubujemy!

– zdobywać nowe umiejętności i rozwijać pasje

– wyciągać pomocną dłoń do potrzebujących

– wcielać w życie idee solidarności, tolerancji  i przyjaźni

Ślubujemy!

– zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystywać dla dobra własnego i innych

Ślubujemy!

 

Tekst ślubowania czyta przedstawiciel klas pierwszych, a wszyscy uczniowie powtarzają: Ślubujemy!

Skip to content