Dzień Patrona Szkoły i poświęcenie sztandaru XLII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie

Uroczystości związane z Dniem Patrona Szkoły – Adama Mickiewicza – i poświęceniem sztandaru XLII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie rozpoczęły się 22 grudnia 2017 r. o godzinie 9.00 Mszą Świętą w Kolegiacie św. Anny, której przewodniczył ksiądz proboszcz prof. dr hab. Tadeusz Panuś w koncelebrze z ks. Michałem Dziedzicem.

Podczas mszy nastąpiło poświęcenie sztandaru, który symbolicznie przekazali uczniom rodzice.

W kazaniu ksiądz profesor Panuś, zwracając się do licznie zgromadzonych w kościele nauczycieli, uczniów, rodziców i zaproszonych gości, wskazał na fakty z historii ukazujące, jak ważnym symbolem był sztandar dla narodów (np. Izraelitów, Polaków) czy wojsk w czasie bitew (np. zwycięstwo pod Grunwaldem). Podobne znaczenie ma on dla społeczności XLII Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Krakowie. Zobowiązuje ją do respektowania  wartości z niego płynących. Cztery narożniki, jak zaakcentował ksiądz proboszcz, symbolizują bowiem cztery wartości: edukację, wychowanie, mądrość i świętość. W doniosłych słowach księdza Panusia na temat znaczenia sztandaru w życiu szkoły nie zabrakło również wielu odniesień do Patrona Adama Mickiewicza, który swoją twórczością wskazywał, jak ważne dla człowieka są wartości duchowe.

Kończąc uroczystości w kościele w świątecznym nastroju, ksiądz proboszcz złożył dyrekcji, nauczycielom, uczniom, rodzicom, zaproszonym gościom życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz poświęcił opłatki dla wszystkich uczniów na wigilie klasowe.

O godzinie 10.30 rozpoczęły się uroczystości w szkole. Dyrektor dr Paweł Cząstka przywitał zgromadzonych gości – w tymWiceprezydent Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu dr Katarzynę Król, Przewodniczącego Rady Dzielnicy I Tomasza Darosa, ks. prof. dr hab. Tadeusza Panusia, Nauczycieli, Uczniów i Rodziców.

Na salę został wprowadzony sztandar XLII Liceum Ogólnokształcącego. Po odśpiewaniu hymnu Polski chór szkolny zaśpiewał: Gaude Mater Polonia oraz Jak długo na Wawelu. Kulminacyjnym momentem było symboliczne przekazanie sztandaru uczniom przez rodziców oraz honorowe przyjęcie nowego sztandaru przez dyrektora szkoły.

Następnie dyrektor Paweł Cząstka skierował kilka słów do zebranych:

„Szanowni Goście, Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie XLII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza.

Mam dzisiaj wielki zaszczyt reprezentować naszą szkołę podczas jej wielkiego Święta – Dnia Patrona – Adama Mickiewicza (świętujemy w przededniu imienin wieszcza). Dzień ten jest wyjątkowy, bowiem dzięki hojności i ofiarności rodzica, p. Radosława Adamka, szkoła nasza wzbogaciła się o piękny i pełen symboliki sztandar. Za co cała społeczność XLII Liceum Ogólnokształcącego serdecznie Panu dziękuje.”

Dyrektor krótko opisał sztandar: „Z jednej strony mamy wyhaftowany wizerunek Patrona Adama Mickiewicza i logo szkoły, wokół których jest napis XLII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Krakowie, a z drugiej możemy podziwiać godło narodowe i pięknie wyhaftowanego białego orła w koronie. Można stwierdzić, że nasza historia, tradycja i wartości tak szkolne jak i narodowe stają się naszym widzialnym drogowskazem do tego, co chcemy w murach XLII Liceum Ogólnokształcącego realizować dla młodzieży i z młodzieżą, dla spraw zacnej przyszłości naszej ojczyzny, Europy”. Równocześnie dyrektor zapewnił, że sztandar będziemy godnie wykorzystywać podczas uroczystości zarówno w szkole jak i poza nią.

Następnie głos zabrała Prezydent Miasta Krakowa Katarzyna Król. Z radością i uznaniem pogratulowała dyrekcji, nauczycielom i rodzicom wspaniałej współpracy dla dobra uczniów i całego XLII Liceum Ogólnokształcącego. Życzyła dalszych sukcesów szkole oraz złożyła wszystkim uczestnikom uroczystości serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne.

Ostatnim punktem uroczystości było przedstawienie teatralne pt. Zakładnicy uczuć na podstawie twórczości Adama Mickiewicza, w wykonaniu uczniów klasy 2c pod opieką p. Marcina Sondeja – wychowawcy, reżysera i scenarzysty zarazem.

Publiczność podczas spektaklu bawiła się wyśmienicie, a odegrane przez szkolnych aktorów fragmenty Pana Tadeusza i ballady Romantyczność ukazały niezmienne i ponadczasowe ludzkie sprawy.

Na zakończenie dyrektor Paweł Cząstka podziękował i złożył świąteczne życzenia wszystkim zgromadzonym na uroczystościach Dnia Patrona Szkoły. Następnie uczniowie udali się wraz z wychowawcami na wigilie klasowe, a zaproszeni goście, nauczyciele i rodzice na spotkanie opłatkowe.

Naprawdę było pięknie, uroczyście i wyjątkowo.

Zobacz multi-foto-relację w Galerii zdjęć (kliknij)

Skip to content