Repetitio est mater studiorum – powtarzanie jest matką nauki

 

JAK OSIĄGNĄĆ SUKCES NA MATURZE Z BIOLOGII? – WSKAZÓWKI EKSPERTA Z OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

Dzisiaj gościliśmy w naszym liceum panią dr Ingę Bator, eksperta OKE w Krakowie, która zdradziła przyszłym maturzystom sekrety efektywnego przygotowania się do egzaminu dojrzałości z biologii. Okazało się, że na wymarzony sukces wpływa wiele czynników, wśród których najistotniejsze, to: wiedza, znajomość oczekiwań, wielokrotne powtarzanie materiału  objętego podstawą programową oraz praktyczny trening – polegający na wypełnianiu archiwalnych arkuszy maturalnych z zakresu tzw. nowej matury.

Pani dr Bator podczas swojej prezentacji zwróciła uwagę na znajomość czasowników operacyjnych oraz przeanalizowała najczęściej popełniane błędy podczas ostatniej matury. Poleciła  również strony internetowe CKE i OKE, na których można odnaleźć wiele cennych wskazówek związanych z przygotowaniem do egzaminu  i samym jego przebiegiem. Uczniowie realizujący rozszerzenie z biologii z ogromnym zainteresowaniem uczestniczyli w prelekcji, uświadamiając sobie stopień trudności wyznaczonego przez siebie zadania, stanowiącego konsekwencję wyboru biologii jako przedmiotu dodatkowego.  

W dalszej kolejności młodzież uczestniczyła w warsztatach, podczas których wypełniała zeszłoroczne arkusze maturalne. Po godzinie pracy na wybranych fragmentach porównano uzyskane wyniki z oczekiwanymi odpowiedziami. Poszło całkiem nieźle, a uczniowie otrzymali swoje prace w prezencie.

Serdecznie dziękujemy pani dr Indze Bator za profesjonalne i owocne spotkanie, które z pewnością pomoże młodzieży w realizacji wytyczonego celu.

                                                           prof. Beata Sobocińska

 

Skip to content