Klasy patronackie Instytutu Zdrowia Publicznego UJCM podczas interaktywnych prelekcji

W dniu próbnych matur klasy biologiczne wysłuchały fascynujących wykładów z zakresu zdrowia publicznego, które odbyły się w budynku uczelni przy ul. Michałowskiego. Po wprowadzającej prezentacji perspektyw studiowania na uczelni, jako pierwsza z wykładowców wystąpiła pani dr Beata Piórecka, która przybliżyła tematykę zapobiegania cukrzycy. Zwróciła uwagę na źródła pokarmowe węglowodanów oraz umiejętność czytania etykiet na produktach spożywczych, w tym szczególnie dotyczących wartości odżywczej produktów. Przedstawiła również funkcje węglowodanów w żywieniu i ich wpływ na poziom cukru w organizmie człowieka. Podkreśliła znaczenie utrzymania prawidłowego bilansu energetycznego oraz odpowiedniego udziału węglowodanów w pokryciu zapotrzebowania na energię osób dorosłych w aspekcie profilaktyki cukrzycy. Po spotkaniu młodzież wzięła udział w przygotowanym quizie, który rozwiązała celująco, co dobrze rokuje w aspekcie realizowanych zachowań związanych z odżywianiem.

Kolejnym prelegentem był pan dr Bartosz Balcerzak, który skoncentrował uwagę młodzieży na omówieniu najważniejszych zagrożeń zdrowotnych wynikających ze złej jakości powietrza. Zaprezentował zjawisko powstawania smogu oraz wpływ na zdrowie wybranych substancji chemicznych. Wymienił najważniejsze naturalne i antropogeniczne źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz główne środki zaradcze, które już wcześniej padały z sali. Najaktywniejsi słuchacze zostali nagrodzeni za swoje wypowiedzi rozmaitymi upominkami promocyjnymi, wśród których znalazły się torby, koszulki i długopisy.

Jako ostatnia wygłosiła swój referat pani dr hab. Magdalena Kozela. W trakcie wystąpienia starała się odpowiedzieć na pytanie związane ze zdrowiem Polaków po pandemii Covid -19 – czy widać światełko w tunelu? Analizując dane dotyczące przebiegu pandemii na przestrzeni trzech kolejnych lat, bazując na informacjach o liczbie chorych, śmiertelności i wyszczepialności społeczeństwa Polskiego, wydawać by się mogło, że poradziliśmy sobie z chorobą. Jednak czy jest to pewne? Czego jeszcze możemy spodziewać się w najbliższej przyszłości w odniesieniu do pojawienie się na świecie wirusa SARS – CoV 2? Pomimo, iż wystąpienie nie dawało jednoznacznych rozwiązań problemu i nie gwarantowało szczęśliwego zakończenia, to jednak wzbudziło wiele refleksji – a o to przede wszystkim chodziło.

Nikt nie chciał opuszczać auli w oczekiwaniu na kolejne prelekcje, jednak trzeba się uzbroić w cierpliwość – do następnego razu 🙂

prof. dr Beata Sobocińska

Skip to content