Klasy I w XLII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie na rok szkolny 2019/2020 – oferta dla absolwentów gimnazjum

 

A – Ekonomiczna pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Rozszerzenia: matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty uzupełniające: ekonomia w praktyce, historia i społeczeństwo

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie lub j. angielski

W ramach tej klasy gwarantujemy dla chętnych dodatkową godzinę j. niemieckiego z elementami języka biznesowego.

Możliwości: studia na kierunkach: ekonomia, prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, finanse i bankowość, rachunkowość, agronomia, europeistyka, bezpieczeństwo narodowe, kulturoznawstwo, turystyka i rekreacja, informatyka, socjologia, pedagogika, politologia, dziennikarstwo, zarządzanie, gospodarka przestrzenna, etnologia, komunikacja społeczna, filmoznawstwo, geografia, filozofia.

 

B – Matematyczno-fizyczna przy współpracy z Wydziałem Fizyki UJ

Rozszerzenia: matematyka, fizyka, j. angielski

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ekonometria lub programowanie

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski

Możliwości: studia na kierunkach: matematycznych, automatyka, robotyka, transport lądowy lub morski, astronomia, fizyka, architektura, wszystkie kierunki techniczne i inżynieryjne w tym Politechnika czy AGH.

 

C – Matematyczno-informatyczna przy współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki UJ oraz Mitsubishi Electric Europe B.V. z siedzibą w Amsterdamie, oddział w Polsce

Rozszerzenia: matematyka, informatyka, j. angielski,

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, przyroda

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, j. angielski, fizyka lub informatyka

Możliwości: studia na kierunkach: matematycznych, informatyka, informatyka stosowana, ekonometria, automatyka, robotyka, elektrotechnika, transport lądowy lub morski, architektura, budownictwo, wszystkie kierunki techniczne i inżynieryjne w tym Politechnika czy AGH.

 

D – Biologiczno-chemiczna z matematyką przy współpracy z Collegium Medicum UJ

Rozszerzenia: biologia, chemia, matematyka

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, fizyka medyczna

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, biologia, chemia

Możliwości: studia na kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, inżynieria medyczna, rehabilitacja, fizjoterapia, pielęgniarstwo, kosmetologia, biotechnologia, ochrona środowiska, biogospodarka, rolnictwo, technologia żywienia i żywienie człowieka, browarnictwo i słodownictwo, zoologia, opieka społeczna, pedagogika, psychologia, resocjalizacja, weterynaria, ratownictwo medyczne, leśnictwo, biologia, chemia, dietetyka, audiofonologia.

 

E – Humanistyczna pod patronatem Wydziału Historii UJ oraz Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Rozszerzenia: j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty uzupełniające: edukacja medialna, przyroda

Przedmioty punktowane w rekrutacji: j. polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie

Klasa objęta innowacją pedagogiczną dot. edukacji medialnej – dodatkowo jedna godzina edukacji medialnej

Możliwości: studia na kierunkach: prawo, administracja, europeistyka, kulturoznawstwo, turystyka i rekreacja, socjologia, pedagogika, politologia, dziennikarstwo, zarządzanie, komunikacja społeczna, filmoznawstwo, kierunki teatralne, filozofia, etyka, filologie, kognitywistyka, historia, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, bibliotekoznawstwo, reklama, public relations, praca socjalna, nauki o rodzinie, stosunki międzynarodowe

 

WE WSZYSTKICH KLASACH PIERWSZYCH REALIZUJEMY INNOWACJE:

1) Wielokulturowa – gdzie wspieramy dodatkowymi lekcjami z j. polskiego i innych przedmiotów dla obcokrajowców i polskich uczniów powracających do kraju (dot. wszystkich klas I)

2) Zapewniamy we wszystkich klasach pierwszych dodatkową lekcję matematyki – wyrównawczą po gimnazjum

3) Zapewniamy we wszystkich klasach drugich dodatkową lekcję języka polskiego

 

INFORMACJE DODATKOWE:

1) Nauczanie języków obcych w grupach międzyoddziałowych: 
Niemiecki, Francuski, Hiszpański,

2)  Możliwość nauki języka chińskiego w ramach współpracy XLII LO z Instytutem Konfucjusza Uniwersytetu Jagiellońskiego,

3) Możliwość nauki i doskonalenia gry w brydża sportowego w grupach międzyoddziałowych z trenerem o międzynarodowych sukcesach, patronat Polskiego Związku Brydża Sportowego

4) Uczymy profesjonalnie: religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie,

5) Edukacja kulturowa i regionalna w oparciu dobra kulturowe Krakowa i regionu,

6) Pod patronatem i we współpracy z UJ, UEK, UPJPII, AGH, UR, UP, IPN organizujemy wyjścia na warsztaty, wykłady, seminaria, konferencje, konkursy,

7) Organizacja Rajdów (wędrówek po górach) w ramach szkolnego Koła PTTK,

8) Występy artystyczne w szkolnym: chórze, zespole muzycznym, teatrze,

9) Sekcje sportowe: lekkoatletyka, piłka siatkowa, koszykówka, piłka nożna z wykorzystaniem boiska „orlik”, narciarstwo alpejskie i snowboard, rekreacja ruchowa – fitness, tenis stołowy,

10) Wymiany międzynarodowe z Niemcami i Hiszpanią,

11) Organizacja wyjazdów integracyjnych dla klas pierwszych, obozów naukowych, sportowych i wypoczynkowych oraz językowych do krajów anglojęzycznych,

12) Erasmus+ rozpoczęliśmy kolejny projekt Unii Europejskiej na lata 2018-2020 dot. współpracy i wymiany między szkołami w Europie, w którym uczestniczą bezpłatnie uczniowie i nauczyciele (kraje partnerskie: Niemcy, Hiszpania, Włochy, Grecja, Rumunia)

13) Prowadzimy tzw. „żywe” lekcje j. polskiego, historii, geografii, biologii, WOS-u, kultury poprzez liczne wyjścia do muzeów, na wystawy, teatrów, kin, opery i filharmonii, krakowskie uczelnie,

14) Lekcje prowadzimy ciekawie, nowocześnie z wykorzystaniem multimediów, łączymy teorię z praktyką,

15) Traktujemy ucznia indywidualnie i podmiotowo, zawsze otwarcie współpracujemy z Rodzicami,

16) Organizujemy profesjonalne warsztaty z psychologiem dla rodziców w ramach „Szkoły dla Rodziców” i dla uczniów w ramach „Szkoły dla Ucznia”.

17) Dla Rodziców i Uczniów organizujemy spotkania ze specjalistami z różnych instytucji, tj. policji, poradni psychologiczno-pedagogicznej, wyższych uczelni, by wspólnie podejmować tematy związane z wychowaniem i rozwojem naszych uczniów, dające wsparcie Rodzicom i Nauczycielom.

18) Zapraszamy na spotkania z uczniami ludzi nauki, kultury, podróżników.

 

Skip to content