Obchody Konstytucji 3 maja (1791 r.) w naszej szkole były piękne. Wraz z całą społecznością szkolną akcentowaliśmy nasze przywiązanie do wartości patriotycznych podczas podniosłej i pełnej dumy narodowej uroczystości, gdzie koncentrowaliśmy uwagę na sztandar szkoły, godło, flagę biało-czerwoną, wizerunek patrona szkoły, konstytucję i pieśni patriotyczne. Po odśpiewaniu hymnu narodowego, dyrektor szkoły dr Paweł Cząstka (historyk) przybliżył krótką historię związaną z okolicznościami uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 r. (pierwszej w Europie i drugiej po USA konstytucji na świecie) przez Sejm Wielki i skutkami jakie to wydarzenie przyniosło dla Rzeczpospolitej Obojga Narodów (Targowica, wojna z Rosją, kolejny rozbiór Polski). Następnie wszyscy śpiewaliśmy pieśni patriotyczne przy akompaniamencie p. Tadeusza Gmyrka i wsparciu chóru szkolnego. Bardzo wymownie i przejmująco zagrał na gitarze i zaśpiewał piosenkę „Mury” Jacka Kaczmarskiego nasz szkolny orkiestrant Łukasz Steczek z klasy 3c. Na zakończenie uczniowie otrzymali Konstytucję III RP, którą sprezentował młodzieży Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski.

Skip to content