BIBLIOTEKI CYFROWE

Biblioteki cyfrowe to nowe odsłony tradycyjnych bibliotek. W ramach kompetencji udostępniają on-line publikacje cyfrowe takie jak: czasopisma elektroniczne, e-booki oraz zdigitalizowane publikacje papierowe (książki, czasopisma, mapy, zdjęcia), multimedia. Dostęp do większości materiałów jest bezpłatny i ogólnodostępny.

 

POLSKIE BIBLIOTEKI CYFROWE

 

https://polona.pl

To nowoczesny portal, który udostępnia w sieci zbiory Biblioteki Narodowej. Opublikowane w niej cyfrowe kopie książek, czasopism, map, nut, fotografii i rycin można nie tylko oglądać, ale także pobierać i dowolnie za darmo wykorzystywać.

 

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra?action=ChangeLanguageAction&language=pl

Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

 

https://wolnelektury.pl

Portal stworzony przy współpracy z Biblioteką Narodową oferuje szkolne lektury w formacie elektronicznym. Można je przeglądać on-line, a także m.in. ściągnąć na twardy dysk.  Każda z e-książek jest uzupełniona przypisami i komentarzami. Uczniowie mogą przeszukiwać teksty lektur m.in. pod kątem występujących w nich motywów literackich, powiązań z innymi książkami, przynależności gatunkowej i rodzajowej.

 

http://staropolska.pl

Naukowo – edukacyjny serwis poświęcony dawnej literaturze polskiej w kontekście dziedzictwa kultury europejskiej. Zawiera bibliotekę utworów staropolskiego piśmiennictwa, gromadzi teksty i opracowania na temat historii, filozofii, religii i sztuki w dawnej Polsce, zamieszcza bogaty wybór materiałów z zakresu kultury starożytnej i biblijnej, europejskiego średniowiecza, renesansu i baroku, oferuje dostęp do najważniejszych światowych bibliotek, portali i stron WWW o pokrewnej tematyce.

 

http://www.arte24.pl

Serwis, gdzie znaleźć można: teksty, opracowania, komentarze, konteksty  w zakresie filozofii, sztuki i kultury.

 

http://literat.ug.edu.pl

Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie.

 

http://www.literatura.net.pl

Wirtualny księgozbiór, wyjątkowy na skalę europejską zawiera bogaty wybór tytułów, nowe i najnowsze, klasyczne – z kanonu literatury polskiej i powszechnej. Są w niej i takie, które nie pojawiły się jeszcze na rynku w tradycyjnej, książkowej formie.

 

http://mbc.malopolska.pl/dlibra

Małopolska Biblioteka Cyfrowa

 

http://cyfrowa.biblioteka.krakow.pl/dlibra

Nowohucka Biblioteka Cyfrowa

 

http://pbc.up.krakow.pl/dlibra

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa

 

 

ZAGRANICZNE BIBLIOTEKI CYFROWE

 

http://www.gutenberg.org/catalog

Zbiór tekstów literatury światowej w wersjach oryginalnych. Najwięcej utworów w języku niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim. Strona dostępna jest w języku angielskim.

 

https://www.wdl.org/en

Międzynarodowa biblioteka cyfrowa pod patronatem UNESCO, Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych. Wśród publikowanych materiałów znajdują się manuskrypty, mapy, rzadkie książki, zapisy nutowe, nagrania, filmy, fotografie, szkice architektoniczne i inne znaczące kulturowo materiały.

 

https://www.europeana.eu/portal/pl

Celem Europejskiej Biblioteki Cyfrowej jest propagowanie dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w Internecie. Zbiór liczy ponad 15 mln książek, czasopism, fragmentów filmów, map, fotografii i dokumentów w postaci cyfrowej. Ich źródłem są biblioteki, archiwa, muzea i krajów Europy.

 

http://www.intratext.com

Biblioteka online, zawiera teksty religijne, filozoficzne, literackie i naukowe w ponad 40 językach.

 

http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page

Pierwsza kolekcja książek elektronicznych z wolnym dostępem. Została stworzona w 1971 r. przez Michaela Harta. Udostępnia 42 000 darmowych książek, głównie anglojęzycznych. Materiały dostępne są w formatach wygodnych do stosowania na najbardziej popularnych czytnikach ebooków.

 

Skip to content