Stało się! 4 września 2017 r. uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2017/2018. Dla Nas wszystkich szczególny, bo inaugurujący powstanie i działalność 42 Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Krakowie, przy ul. Studenckiej 13. Cieszymy się i rozpiera nas duma, że w miejsce najlepszego w Krakowie Gimnazjum nr 2 powołano Liceum. Fakt ten wyzwala w Nas – nauczycielach niezliczone pokłady energii i motywacji do pracy i nauki naszych Uczniów – gimnazjalistów jak i licealistów. Wiemy, że przy wsparciu Rodziców jesteśmy w stanie Razem Uczyć, Pomagać i Zwyciężać w sferze wychowania i edukowania przyszłych pokoleń naszej Ojczyzny.

W ten uroczysty poniedziałkowy dzień 4 września o godz. 8.30. spotkali się z dyrektorem, wychowawcami, gronem pedagogicznym gimnazjaliści kl. II i III. Dyrektor szkoły Paweł Cząstka wezwał zebranych do odśpiewania hymnu państwowego przy którym akompaniował nam p. Tadeusz Gmyrek. Następnie dyrektor powitał wszystkich, życząc owocnej i wytrwałej pracy w nowym roku szkolnym. Zwrócił się z prośbą do Uczniów aby nadal osiągali najlepsze wyniki w nauce, konkursach, zawodach sportowych i nie obniżali poziomu! Żeby byli kulturalni na co dzień w szkole względem siebie, a zwłaszcza w odniesieniu do nowych kolegów z kl. I Liceum. Przypomniał o prawie, które ciągle obwiązuje w szkole, tj. statucie Gimnazjum nr 2.

Bardzo miłym aspektem rozpoczęcia roku było pogratulowanie naszym uczniom Bartoszowi Żbikowi 3B i Przemysławowi Pasińskiemu 3B oraz trenerowi p. Agacie Kowal zdobycia mistrzostwa Europy w brydżu sportowym na zawodach w Słowacji. Serdecznie im gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Następnie z okazji mijającej 1 września 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej, głos zabrał zaproszony gość p. dr Anna Czocher z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, autorka książki „W okupowanym Krakowie. Codzienność polskich mieszkańców miasta 1939-1945”. W swoim wystąpieniu przedstawiła jak w Krakowie przebiegała hitlerowska okupacja, a szczególnie jak radzili sobie wtedy rówieśnicy naszych uczniów. Warto wspomnieć tutaj słowa p. Czocher: „Kraków znalazł się pod okupacją niemiecką od 6 września 1939 r. do 18 stycznia 1945 r. Stał się siedzibą naczelnych władz Generalnego Gubernatorstwa – tworu powstałego na terenie centralnych ziem polskich, będącego rodzajem protektoratu Rzeszy. Niemcy na zajętym obszarze sprawowali rządy za pomocą terroru i wprowadzili w życie ideologię rasową. Uznali się za „nadludzi” i mieli uprzywilejowaną pozycję. Żydzi zostali skazani na zagładę. Polaków uznano za „podludzi” – ich głównym zadaniem miała być praca fizyczna, brutalnie niszczono polskie elity.

1 września 1939 r. nie był pierwszym dniem nowego roku szkolnego. Kilka tygodni później okupant zezwolił na otwarcie szkół podstawowych i zawodowych, eliminując z programu naukę o Polsce. Gimnazja, licea i szkoły wyższe nie mogły działać legalnie (na ziemiach polskich, w tym w Krakowie, rozwinęła się tajna oświata). Żydzi w ogóle nie mogli uczęszczać do szkół publicznych. Młodzież od 14 roku życia podlegała obowiązkowi pracy, a brak zatrudnienia mógł skutkować np. wywozem na roboty przymusowe do Rzeszy. Praca, którą wykonywali młodzi bardzo często była ciężka i źle płatna. Ponadto musieli oni zaangażować się w zdobywanie podstawowych produktów, bowiem oficjalne przydziały żywności nie wystarczały na przeżycie. Młodzi musieli szybciej dojrzeć, „wejść w dorosłość”. Jednak brak szkoły bardzo im doskwierał. Tęsknili za nauczycielami i kolegami, uważali, że tracą lata przeznaczone na edukację.  Mimo to nie poddawali się – chcieli żyć i cieszyć się życiem. Szukali chwil na odpoczynek od brutalnej okupacyjnej rzeczywistości, spotykali się w gronie rówieśników, chcieli ładnie i modnie wyglądać.

Część ówczesnej młodzieży zaangażowała się w działania Polskiego Państwa Podziemnego, w szczególności zasilając szeregi Armii Krajowej. W Krakowie, gdzie konspirowanie było bardzo trudne z uwagi na dużą ilość Niemców w mieście, młodzi także zapisali chlubną kartę walki z okupantem”.

Następnie przed zgromadzonymi wystąpili przedstawiciele Rady Rodziców, którzy obiecali wsparcie i pomoc w „odświeżeniu” naszej szkoły, tak by warunki uczenia się były przyjazne dla uczniów i nauczycieli. Trzymamy Rodziców za słowo!

Kończąc uroczystości skierowane do gimnazjalistów dyrektor szkoły Paweł Cząstka, przedstawił Uczniom i Rodzicom nowego wicedyrektora szkoły p. Iwonę Eigenfeld-Hupert. Przydzielił wychowawców do poszczególnych klas.

Uczniowie wraz  z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych, a następnie przeszli na godz. 10.00 do Kolegiaty św. Anny na uroczystą Mszę Świętą inaugurującą nowy rok szkolny. Liturgię sprawował i słowa kazania wygłosił ks. Michał Dziedzic. Zwrócił uwagę, że „Historia zbawienia dla nas chrześcijan, która rozpoczęła się wraz z powołaniem Abrahama i Mojżesza nie jest zakończona, wręcz przeciwnie, każdy z nas dopisuje jej kolejne rozdziały… Pan Bóg DZIŚ chce działać w nas i przez nas. I ten kolejny rok szkolny, który rozpoczynamy dzisiaj, jest czasem, kolejnych okazji i szans do naszego rozwoju, zarówno intelektualnego, jak i osobowego, do dzielenia się swoimi talentami, do budowania dobra wokół nas i do tworzenia pięknych przyjaźni. Bóg chce nas zaprosić, żebyśmy nie marnowali okazji, bo raz przeżywany czas [kairos] już do nas nie wróci…, a życie mamy tylko jedno. Cytując papieża Franciszka ze Światowych Dni Młodzieży z Krakowa (2016 r.), Pan Bóg chce błogosławić naszym marzeniom, musimy tylko zechcieć Mu je powierzyć… Dlatego dzisiaj gromadzimy się w naszej Kolegiacie św. Anny, aby z otwartymi sercami o obfitość tego błogosławieństwa prosić na wszystkie nasze postanowienia, zamierzenia i plany. Niech to będzie dla nas wszystkich DOBRY ROK”.

Na zakończenie Mszy Świętej ks. Michał wręczył dyrektorowi szkoły Pawłowi Cząstce kalendarz roku szkolnego 2017/2018, aby mądrze planować i organizować pracę szkoły. Zwrócił się także z prośbą do uczniów i nauczycieli, aby prowadzili i zapisywali własne kalendarze. Wówczas w czerwcu za rok będzie im łatwiej powiedzieć, czy dany rok był udany i wartościowy.

Szczególne podziękowania dla naszych uczniów, którzy aktywnie włączyli się w obsługę liturgiczną tj. Marcin Dworak 2b, Alicja Kopeć 2c, Julianna Chmiel 2c, Nikodem Jakubowski 2c, Józefina Młynarska 2c.

O godz. 11.30 w szkole rozpoczęły się uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego dla klas I Liceum Ogólnokształcącego. Po odśpiewanym hymnie, dyrektor szkoły powitał Uczniów i Rodziców. Życzył wszystkim zebranym powodzenia na „nowej drodze życia” jakim jest kolejny etap kształcenia. Zapewnił, że chociaż mamy nowe Liceum, to nauczyciele są bardzo kompetentni i doświadczeni w nauczaniu i wychowywaniu. Sukcesy Gimnazjum nr 2 to dużej mierze ich zasługa.

Następnie, podobnie jak dla gimnazjalistów, wystąpiła p. dr Anna Czocher z wykładem o życiu codziennym w okupowanym Krakowie. Po jej wykładzie głos zabrali przedstawiciele Rady Rodziców.

Po wystąpieniach gości dyrektor przedstawił każdego nauczyciela uczącego w szkole, a następnie wychowawców klas pierwszych: p. Jolantę Piróg 1A i p. Beatę Sobocińską I B.

Kończąc uroczystości dyrektor zapewnił Uczniów, że jako szkoła zrobimy wszystko co potrafimy najlepiej, aby za trzy lata odnieśli sukces na maturze i dostali się na wymarzone studia. Wasze dobro i sukces Droga Młodzieży jest dla nas najważniejszy!

Licealiści udali się do sal lekcyjnych na spotkania organizacyjne z wychowawcami, a po nich na podwórku szkolnym zrobili sobie pamiątkową profesjonalną sesję zdjęciową.

Paweł Cząstka

Skip to content