W dniu w 3 września 2018 r. miała miejsce uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019.

Zarówno gimnazjaliści jak i licealiści spotkali się na sali gimnastycznej z dyrekcją, nauczycielami i wychowawcami. Chętni mogli uczestniczyć również w uroczystej Mszy św. sprawowanej, w Akademickiej Kolegiacie św. Anny, przez naszego katechetę ks. Michała Dziedzica.

Najbardziej w wymowne dla wszystkich stały słowa Dyrektora XLII Liceum Ogólnokształcącego dr Pawła Cząstki, który odwołując się do wydarzeń historycznych oraz myśli filozoficznej jasno i precyzyjnie wskazał wymagania i zadania jakie uczniom szkoły przy ul. Studenckiej 13 nie przystoi nie realizować.

Warto w skrócie przybliżyć słowa dyrektora:

Droga Młodzieży,

Chciałbym się z Wami podzielić krótką refleksją na temat wartości jaką daje Wam możliwość kształcenia się i nabywania kultury na najwyższym poziomie w naszym XLII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Krakowie – szkole z wielkimi tradycjami, która liczy ponad 125  lat.

Już 25 wieków temu starożytni Grecy, na czele z Sokratesem wiedzieli, że człowiek etyczny, wartościowy, prawdziwy obywatel, to człowiek, który ma wiedzę, który poszukuje i zdobywa ją. Niewiedza jest złem, które demoralizuje człowieka.

Dlatego Wam Drodzy Uczniowie od dziś w murach XLII LO nie przystoi nie zdobywać wiedzy!

Rzymianie z kolei uważali, że w życiu porządnego obywatela liczy się przestrzeganie prawa. Powiadali wówczas Dura lex sed lex – twarde prawo, ale prawo.

Tak i Wam nie przystoi dzisiaj nie przestrzegać prawa, a zwłaszcza statutu szkolnego!

W tym świecie rzymskim 20 wieków temu narodziło się chrześcijaństwo, które w Europie wraz z kulturą grecką i rzymską, mocno się zadomowiło, tworząc podstawy kultury europejskiej. Głosiło ono rewolucyjne hasła: równości wszystkich ludzi, niezależnie od przynależności społecznej, koloru skóry, narodowości, posiadanych pieniędzy itd.

Tak i Was dzisiaj prosimy, żebyście jako społeczność szkolna potrafili szanować siebie nawzajem, szczególnie, gdy mamy w szkole wielu uczniów innej narodowości i kultury.

(…)

Przenieśmy się w czasy oświecenia (XVIII wiek), które wskazało na wartość wolności każdego człowieka, tolerancję, prawa natury i prawa człowieka. Owocem tego są dzisiaj obowiązujące od połowy XX wieku: Deklaracja Praw Człowieka ONZ oraz Deklaracja Praw Dziecka ONZ, bez których trudno byłoby nam dzisiaj godnie i bezpiecznie żyć.Immanuel Kant (1724-1804), jako myśliciel oświecenia napisał takie hasło: Sapere aude! – odważ się być mądrym! Używaj w swym działaniu własnego rozumu!

Stąd też nie przystoi nam dzisiaj działać bezmyślnie, nierozumnie!

Kolejna epoka po oświeceniu – romantyzm, to czas szczególny dla naszej szkoły, bowiem wtedy Patron naszej szkoły – Adam Mickiewicz głosił, że oprócz rozumu człowiek powinien w swym życiu używać „czucia i wiary”.  Jego słowa „Miej serce i patrzaj w serce” jasno nam wskazują, żebyśmy w swym postępowaniu byli dobrzy i wyrozumiali, żebyśmy nie byli obojętni na ludzkie krzywdy i cierpienia, żebyśmy nie oceniali innych tylko z wyglądu, ale starali się ich zrozumieć, poznać wartości jakie w sobie mają. I jeszcze jeden cytat z naszego Patrona, który jest mocno wyakcentowany w naszej szkole na I piętrze przy gablocie ze sztandarem XLII LO: „Młodości! ty nad poziomy wylatuj”, czyli dzięki młodości jaką w sobie macie jako uczniowie powinniście na skrzydłach tej młodości zdobywać świat. Tego Wam życzę na początku tego roku szkolnego!

(…)

W tym XIX wieku swe nihilistyczne myśli głosił F. Nietzsche, który uważał, że należy odrzucić wszystkie dotychczasowe wartości i kulturę ukształtowaną przez Greków, Rzymian i chrześcijaństwo, bo jego zdaniem nad-człowiek powinien się rozwijać kosztem innych ludzi.

Nie przystoi nam w murach XLII LO wyzyskiwać i poniżać innych!

Jak niebezpieczne stały się jego poglądy świadczą wydarzenia XX wieku, kiedy to Hitler budował nazistowskie państwo i śmiało wykorzystywał przy tym mit o rasie aryjskiej, rasie Panów, której należy się przestrzeń życiowa na wschodzie. Wmówił to narodowi niemieckiemu, który bezkrytycznie i posłusznie poddał się woli swego przywódcy.

Dzisiaj, tak jak zawsze na początku roku szkolnego – 1 września, pragnę podkreślić, że PAMIĘTAMY i ODDAJEMY CZEŚĆ polskim bohaterom, którzy we wrześniu 1939 roku walczyli z hitlerowskim najeźdźcą, kiedy to rozpoczęła się II wojna światowa.

Polska młodzież nie mogła wówczas pójść tak jak my do szkoły, lecz musiała walczyć, ponieść ofiarę, abyśmy dzisiaj mogli w wolnym kraju, z dumą i radością świętować kolejną uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019.

Drodzy Uczniowie XLII LO, w roku obchodów 100-lecia niepodległości Polski, chciałbym Was prosić i zarazem jako dyrektor zobowiązać do postawienia sobie głównego celu/zadania na ten rok szkolny: zdobywania wiedzy na miarę waszych możliwości. Niech ciężka praca w murach XLII LO Was uszlachetnia. My jako Wasi nauczyciele zobowiązujemy się, że dołożymy wszelkich starań abyście poprzez naukę i wychowanie stawali się mądrymi, światłymi i wartościowymi ludźmi.

Pamiętajcie o zdobywaniu wiedzy, o poszanowaniu prawa, o pracy (uczeniu się) jako obowiązku, o szacunku wobec siebie, o posługiwaniu się swoim własnym rozumem w swych działaniach, nie bądźcie bezkrytyczni, dążcie do prawdy, tak aby spełniać swoje marzenia w dorosłym życiu.

Nowy rok szkolny 2018/2019 uważam za rozpoczęty!

dr Paweł Cząstka, 

dyrektor XLII Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Krakowie

 

Skip to content