W HOŁDZIE NIEPODLEGŁOŚCI  z refleksyjnym pytaniem „dlaczego trwała tak krótko?” – czyli 3b na wystawie „1939. Wojna w osamotnieniu”.

 W przededniu Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę uczniowie klasy 3b wraz z wychowawczynią prof. Beatą Sobocińską mieli okazję zwiedzić wystawę przygotowaną przez Oddział IPN „Przystanek historia”, poświęconą polskiemu oporowi w czasie II wojny światowej. Po niecodziennej ekspozycji, prezentującej zmagania Polaków z okupantem w formie różnorodnych opinii, myśli i cytatów uczestników tych wydarzeń, bogato ilustrowanych fotografiami i schematycznymi mapami oprowadził nas sam Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej, pan Michał Masłowski. Dowodził on, iż Polsce będącej „dzieckiem” Traktatu Wersalskiego nie na długo przyszło pozostać suwerenną. Jej niepodległość została szybko zachwiana, zagłuszona armatnimi wystrzałami rozpoczynającymi II wojnę światową, konflikt który mógłby zostać przerwany u samego zarania, gdyby tylko alianci dotrzymali swoich obietnic. Również zakończenie wojny nie przyniosło wyczekiwanej swobody, na którą naszemu narodowi przyszło czekać aż do 1989 troku, do utworzenia III Rzeczypospolitej.

Wystawa dostarczyła młodzieży wiele przemyśleń i uwrażliwiła na skomplikowane losy narodu w kontekście walk narodowowyzwoleńczych. Zmusiła do kontemplacji na temat wartości: patriotyzmu, honoru, zawieranych sojuszy. Zrodziło się pytanie: czy taka historia może się powtórzyć? I zaraz nasuwa się wniosek, iż należy bezwzględnie szanować naszą niepodległość i ze wszech miar ją pielęgnować, gdyż stanowi ona skarb bezcenny.

„Jeszcze Polska nie zginęła. I nie  zginie”   Gen. Franciszek Kleeberg

                                                prof. Beata Sobocińska

 

Skip to content