Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie? czyli jubileuszowo na „Dziadach”

Nowy Rok zbliżający nas do Gali Jubileuszowej 130-lecia szkoły, rozpoczął się specjalnie dedykowanymi dla nas spektaklami w Teatrze Współczesnym. Tym sposobem oddaliśmy hołd twórczości naszego Patrona. Wróciliśmy do teatru na mickiewiczowskie „Dziady” po pięciu latach, ale już z nową młodzieżą. Podobnie jak wcześniej, odbiorcom podobały się powracające z zaświatów ludzkie duchy i ciekawe rozwiązania sceniczne. Wędrujące pomiędzy widzami postaci dramatu zapraszały do włączenia się w pogański obrzęd. Pojawiające się motywy winy i kary oraz nieszczęśliwej miłości wzbudziły refleksje nad życiem i śmiercią dając nadzieję na przyszłe niebo. Spotkanie z duchami zmarłych, którym ziemskie przewinienia uniemożliwiają zaznanie wiekuistego spokoju stało się przestrogą przed okrucieństwem wyrządzanym drugiemu człowiekowi, ale i beztroskie życie nie gwarantowało nagrody po śmierci. Fenomen wieszcza rozpalił młode serca, które podczas seansu miały możliwość nawiązać relacje z duszami przodków.

Dodatkową atrakcją były wspólne zdjęcia z aktorami na deskach scenicznych. Szczególną atencją cieszył się guślarz, kreujący w przedstawieniu również rolę złego pana. Jego kunszt aktorski został nagrodzony gromkimi brawami.

dr Beata Sobocińska

Skip to content