WARSZTATY DLA  UCZNIÓW

w roku szkolnym 2018/2019

TO MY!

 

projekt autorski – Beata Matkowska-Święs

Charakterystyka spotkań:

 • miejsce warsztatów – XLII LO, ul. Studencka 13, Kraków
 • okres trwania – wrzesień 2018 – czerwiec 2019 (10 warsztatów)
 • termin spotkań – wtorek (raz w miesiącu )
 • czas trwania – g.14.30-16.00 (90 minut)
 • uczestnicy – uczniowie LO i gimnazjum (grupa max. 20 osoby)
 • warsztaty są bezpłatne

Zapisy od 13.09 do 28.09. 2018

Pierwsze zajęcia odbędą się 2.10.2018 r.

Terminy kolejnych warsztatów będą publikowane/przypominane w Librusie

Program warsztatów „To My” daje możliwość:

 • rozwijania umiejętności adekwatnego rozpoznawania, nazywania i komunikowania emocji oraz  własnych  potrzeb
 • rozpoznania swoich silnych i tych mniej mocnych stron
 • nauki radzenia sobie z negatywnymi emocjami i uczuciami (stresem, niepokojem, brakiem motywacji)
 • poznania konstruktywnych sposobów rozwiązywania trudnych relacji społecznych
 • swobodnej wymiany doświadczeń i rozmowy
 • znajdowania sposobów rozwiązywania bieżących problemów

PLAN WARSZTATÓW

 1. Trudny wiek rozwojowy – czego ode mnie chcecie?
 2. My w grupie społecznej – lepiej w grupie czy bez niej?
 3. Ja w rodzinie – jak przetrwać?
 4. Asertywność i komunikacja – jak odmawiać i jak reagować na krytykę?
 5. Stres – jak sobie z nim radzić?
 6. Samorozwój i samoocena – taki jestem, a jak mnie widzą inni?
 7. Autoprezentacja – oto ja!
 8. O używkach i narkotykach – idziemy na piwo?
 9. Zaburzenia i trudności psychiczne okresu dojrzewania – o lękach i innych trudnych emocjach
 10. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o seksie, ale baliście się zapytać lub temat warsztatów zaproponowany przez uczestników warsztatów

Metody pracy:

 • omawianie i analiza wniesionych przez uczniów bieżących sytuacji związanych z problematyką warsztatu
 • aktywne formy pracy w oparciu o indywidualne doświadczenie uczniów: elementy psychodramy,  ćwiczenia warsztatowe w grupach, parach, dyskusja
 • prezentacja multimedialna
 • psychoedukacja

Ustalenie zasad uczestnictwa w warsztatach:

 • podczas pierwszego spotkania prowadząca proponuje zasady, które będą obowiązywać w trakcie spotkań (zał. 1)
 • każdy z uczestników może zaproponować inne zasady, które zostaną omówione w grupie
 • wszyscy uczestnicy są zobowiązani wyrazić zgodę na pracę według wspólnie ustalonych zasad i ich przestrzegać
 • w trakcie ostatniego 10 warsztatu uczestnicy zostaną poproszeni o dobrowolne  wypełnienie anonimowej ankiety ewaluacyjnej

Załącznik nr 1

Ustalenie zasad uczestnictwa w warsztatach „To My”

Spotkania wymagają aktywności , będziemy więc wspólnie starali się stworzyć przestrzeń, która zapewni nam komfort pracy. W czasie pierwszego spotkania wspólnie ustalimy normy, które będą nas obowiązywały. Osoby, które zechcą uczestniczyć w spotkaniach muszą wyrazić zgodę na przestrzeganie zasad wspólnie ustalonych przez grupę.

Zasady proponowane:

 • nie oceniam i nie krytykuję
 • jestem aktywny – moje doświadczenie może być potrzebne innych
 • dbam o prywatność grupy czyli nie opowiadam osobom postronnym o warsztatach
 • przychodzę punktualnie i nie wychodzę przed czasem
 • wyłączam telefon

 

 

Skip to content