WYKAZ LEKTUR

Wykaz lektur wg. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

 

LEKTURA OBOWIĄZKOWA

Zakres podstawowy

 1. Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;
 2. Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;
 3. Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);
 4. Sofokles, Antygona;
 5. Horacy – wybrane utwory;
 6. BogurodzicaLament świętokrzyski (fragmenty); Legenda o św. Aleksym (fragmenty); Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);
 7. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);
 8. Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
 9. Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);
 10. Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty);
 11. Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm 13Psalm 47; tren IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich;
 12. Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);
 13. wybrane wiersze następujących poetów:Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński;
 14. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);
 15. William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia;
 16. Molier, Skąpiec;
 17. Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry;
 18. Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;
 19. Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze; Konrad WallenrodDziady cz. III;
 20. Juliusz Słowacki, Kordian, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój;
 21. Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia;
 22. Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze;
 23. Bolesław Prus, LalkaZ legend dawnego Egiptu;
 24. Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
 25. Henryk Sienkiewicz, Potop;
 26. Adam Asnyk, wybór wierszy;
 27. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;
 28. wybrane wiersze następujących poetów: Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff;
 29. Stanisław Wyspiański, Wesele;
 30. Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień);
 31. Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie;
 32. Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);
 33. wybrane wiersze następujących poetów: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy;
 34. Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;
 35. Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;
 36. Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
 37. wybrane wiersze następujących poetów:
  Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław Miłosz, wybrane wiersze, w tym z tomu Ocalenie, oraz Traktat moralny (fragmenty), Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, wybrane wiersze, w tym z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego Miasta, Halina Poświatowska, Stanisław Barańczak, Jan Polkowski, Wojciech Wencel;
 38. Albert Camus, Dżuma;
 39. George Orwell, Rok 1984;
 40. Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);
 41. Sławomir Mrożek, Tango;
 42. Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii);
 43. Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);
 44. Antoni Libera, Madame;
 45. Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);
 46. Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);
 47. Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty);
 48. wybrane utwory okresu stanu wojennego;
 49. powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów, a także utwory w wykonaniu Ewy Demarczyk.

 

Zakres rozszerzony

Utwory określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

 1. Arystoteles, PoetykaRetoryka (fragmenty);
 2. Platon, Państwo (fragmenty);
 3. Arystofanes, Chmury;
 4. Wergiliusz, Eneida (fragmenty);
 5. św. Augustyn, Wyznania (fragmenty);
 6. św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty);
 7. François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty);
 8. Michel de Montaigne, Próby (fragmenty);
 9. Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki);
 10. William Szekspir, Hamlet;
 11. wybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym wybrane wiersze angielskich poetów jezior;
 12. Juliusz Słowacki, Lilla Weneda;
 13. Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci żałobny rapsod, Fortepian Szopena, Czarne kwiaty (fragmenty), Promethidion (fragmenty);
 14. realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary);
 15. Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa;
 16. Franz Kafka, Proces (fragmenty);
 17. Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata;
 18. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy;
 19. Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe;
 20. Tadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa;
 21. Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie;
 22. Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku;
 23. Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;
 24. wybrane eseje następujących autorów: Jerzy Stempowski, Gustaw Herling-Grudziński, Zbigniew Herbert, Zygmunt Kubiak, Jarosław Marek Rymkiewicz (co najmniej po jednym utworze);
 25. wybrane teksty z aktualnych numerów miesięczników oraz kwartalników literackich i kulturalnych.

 

LEKTURA UZUPEŁNIAJĄCA

W każdej klasie obowiązkowo dwie pozycje książkowe w całości lub we fragmentach, na przykład:

Zakres podstawowy

 1. Sofokles, Król Edyp;
 2. Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim (fragmenty);
 3. ★ Kronika Książąt Polskich, oprac. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski;
 4. Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty);
 5. Giovanni Boccaccio, Sokół;
 6. Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego (fragmenty);
 7. Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej (fragmenty);
 8. Miguel de Cervantes y Saavedra, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (fragmenty);
 9. Wespazjan Kochowski, Psalmodia polska (wybór psalmów);
 10. Wacław Potocki, Transakcja wojny chocimskiej (fragmenty z części I);
 11. Ignacy Krasicki, Monachomachia (fragmenty);
 12. Stanisław Trembecki, Franciszek Kniaźnin, wybrane utwory;
 13. Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III (fragmenty);
 14. Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła;
 15. Stanisław Staszic, Przestrogi dla Polski (fragmenty);
 16. Juliusz Słowacki, Beniowski (fragmenty), ★ Listy do Matki (fragmenty);
 17. Aleksander Fredro, Śluby panieńskie;
 18. Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera (fragmenty), Faust (fragmenty);
 19. George Byron, Giaur (fragmenty);
 20. Adam Mickiewicz, Dziady cz. IV;
 21. Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem;
 22. Maria Konopnicka, wybór wierszy;
 23. ★ Henryk Sienkiewicz, Listy z podróży do Ameryki (fragmenty);
 24. Stefan Żeromski, Echa leśne,  Ludzie bezdomni;
 25. Zofia Nałkowska, Granica;
 26. Tadeusz Peiper, wybór wierszy;
 27. Joseph Conrad, Lord Jim;
 28. Anna Kamieńska, Anna Świrszczyńska, Julia Hartwig, Stanisław Grochowiak, ★ Ryszard Krynicki, Edward Stachura, ★ Adam Zagajewski, wybór wierszy;
 29. Kazimierz Moczarski, Rozmowy z katem (fragmenty);
 30. Zofia Nałkowska, Przy torze kolejowym (z tomu Medaliony);
 31. ★ Witold Pilecki, Raport Witolda;
 32. ★ Wiesław Kielar, Anus mundi;
 33. Jan Józef Szczepański, Święty;
 34. ★ Zofia Kossak-Szczucka, Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917–1919;
 35. Tadeusz Różewicz, Kartoteka;
 36. Józef Czapski, Na nieludzkiej ziemi (fragmenty);
 37. Leopold Tyrmand, Dziennik 1954 (fragmenty);
 38. ★ Jarosław Iwaszkiewicz, wybrane opowiadanie;
 39. Stanisław Lem, Wizja lokalna;
 40. ★ John Ronald Reuel Tolkien, Władca pierścieni. Drużyna pierścienia;
 41. Samuel Beckett, Czekając na Godota;
 42. Friedrich Dürrenmatt, Wizyta starszej pani;
 43. Eugène Ionesco, Lekcja

lub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.

Zakres rozszerzony

 1. Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty (fragmenty);
 2. Tomasz Morus, Utopia (fragmenty);
 3. Pedro Calderon de la Barca, Życie snem;
 4. Wolter, Kandyd, czyli optymizm (fragmenty);
 5. Jean-Jacques Rousseau, Nowa Heloiza (fragmenty);
 6. wybrane utwory epickie okresu romantyzmu: Józef Ignacy Kraszewski, Stara baśń, Victor Hugo, Nędznicy, Edgar Allan Poe, wybrane opowiadanie, Henryk Rzewuski, Pamiątki Soplicy (fragmenty);
 7. Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom II – Zima);
 8. Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat;
 9. Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej;
 10. Gustaw Herling-Grudziński, Wieża;
 11. Florian Czarnyszewicz, Nadberezyńcy;
 12. Bohumil Hrabal, wybrane opowiadania;
 13. Wiesław Myśliwski, Widnokrąg;
 14. Julian Stryjkowski, Austeria;
 15. Umberto Eco, Imię róży;
 16. ★ Zofia Kossak-Szczucka, Błogosławiona wina;
 17. ★ Ferdynand Antoni Ossendowski, Mocni ludzie, Ludzie, zwierzęta, bogowie;
 18. ★ Krystyna Lubieniecka-Baraniak, Gdy brat staje się katem;
 19. wybrane wiersze poetów polskich i obcych;
 20. wybrana powieść polska i obca z XX lub XXI wieku;
 21. wybrany dramat polski i obcy z XX lub XXI wieku;
 22. ★ Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei (fragmenty), Tryptyk rzymski, Pamięć i tożsamość (fragmenty), Fides et ratio (fragmenty);
 23. ★ Karol Wojtyła, Przed sklepem jubilera;
 24. ★ Stefan Wyszyński, Zapiski więzienne;
 25. ★ Paweł Zuchniewicz, Ojciec wolnych ludzi. Opowieść o Prymasie Wyszyńskim

lub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.

Gwiazdką oznaczono nowe pozycje w wykazie lektur.

Źródło: biblioteka.pl

Skip to content