18 grudnia 2018 r. uczniowie klasy humanistycznej uczestniczyli w wykładzie dr Rafała Opulskiego z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Krakowie, zatytułowanym „Propaganda komunistyczna w Polsce okresu stalinowskiego”.

Podczas wykładu przedstawione zostały zasady decydujące o skuteczności propagandy politycznej w państwach totalitarnych oraz najważniejsze instytucje, funkcje i treści propagandy komunistycznej w PRL, ze szczególnym uwzględnieniem okresu stalinowskiego. Komuniści od początku rządów w Polsce zdawali sobie sprawę z niskiego poparcia w społeczeństwie. Aby zmienić ten stan rzeczy, uporczywie i za pomocą różnorodnych narzędzi rozpowszechniali swoją wizję rzeczywistości: kreowali wizerunek wroga, propagowali przyjaźń polsko-sowiecką, kult wodza i sukcesy „władzy ludowej”. W czasie wykładu poruszono także tematykę funkcjonowania cenzury oraz wpływu oddziaływania propagandowego na polskie społeczeństwo. 

Ważnym w tej współczesnej lekcji historii była również dyskusja po wykładzie dr Opulskiego, w której czynnie i niezwykle merytorycznie uczestniczyła młodzież z XLII LO.

                                                               Paweł Cząstka

 

Skip to content