POROZUMIENIE Z INSTYTUTEM FIZYKI UJ

Od 23 listopada 2018 r. staliśmy się Szkołą Partnerską dla Instytutu Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W ramach podpisanego Porozumienia o współpracy nasi uczniowie będą korzystać z zajęć laboratoryjnych w I Pracowni Fizycznej.

Jako pierwsza z oferty uczelni skorzystała klasa 2b, która podczas zajęć obserwowała widma emisyjne przy użyciu spektroskopu pryzmatycznego. Uczniowie nie ukrywali swojej fascynacji warsztatami i już wypatrują kolejnych.

Taka formuła zajęć, oparta na samodzielnym wykonywaniu ćwiczeń pod kierunkiem doświadczonego asystenta umożliwia młodzieży zaznajomienie się ze specyfiką pracy w laboratorium oraz dostarcza bogatego materiału eksperymentalnego, który służąc wizualizowaniu zjawisk fizycznych, umożliwi optymalizację procesu nauczania fizyki, czyniąc poznawanie tej skomplikowanej dyscypliny naukowej znacznie atrakcyjniejszym.

Koordynator projektu dr Beata Sobocińska i szkolni fizycy

 

Skip to content