W ramach umowy patronackiej XLII LO z Instytutem Zdrowia Publicznego Collegium Medicum UJ rozpoczął się dla naszych uczniów cykl wykładów z zakresu zdrowia publicznego, którego celem jest podniesienie wśród młodego pokolenia świadomości w tej tak ważnej obecnie kwestii. Prelekcje są kontynuacją dotychczasowych spotkań z pracownikami naukowymi uczelni, w których braliśmy rokrocznie udział. Tym razem ich forma przyjęła postać webinariów. Aktualnie wydarzenie wiąże się również z udziałem Instytutu Zdrowia Publicznego w programie „This is Public Health”, którego istotą jest globalna współpraca oraz lokalne działania prowadzące do ochrony zdrowia publicznego.

14 grudnia mgr Mariusz Kielar zaprezentował uczniom naszego liceum  wykład pt. „Cyfrowe zdrowie jako metoda nowoczesnego leczenia pacjentów?”

Mowa była o praktycznym  zastosowaniu technologii informatycznych w opiece nad pacjentem. Pokazany został również współczesny kierunek zmian w podejściu do danych zdrowotnych w aspekcie leczenia zdalnego.

Trzecioklasiści mieli też możliwość zapoznania się z atrakcyjną ofertą studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu, będącym najstarszą i najlepszą placówką ekspercką i edukacyjną w Polsce zajmującą się zdrowiem publicznym.

Już wkrótce relacje z kolejnych spotkań.

prof. dr Beata Sobocińska

Skip to content