„Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej.” Prymas Tysiącleciakardynał Stefan Wyszyński

  SYLWETKI I OSIĄGNIĘCIA  100 NAUKOWCÓW – POLAKÓW W 100 – LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Wiedza i nauka są dobrami ogólnoludzkimi. W czasie kiedy Polska zniknęła z mapy Europy, to właśnie obecność Polaków w życiu naukowym była dowodem na istnienie naszego narodu. Dla uczczenia tego wielkiego wydarzenia historycznego, jakim jest 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, z inicjatywy zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych powstała wystawa będąca dziełem uczniów naszego liceum. Jej zadaniem  jest  zapoznanie odbiorcy z sylwetkami i działalnością najbardziej zasłużonych polskich naukowców. Niektórzy spośród nich kształtowali obraz naszej Ojczyzny bezpośrednio walcząc o jej niepodległość, inni – służąc jej swoją wiedzą i mądrością. Przez dziesiątki lat badania przyrodnicze na ziemiach polskich odbywały się w warunkach niekorzystnych i trudnych dla pracy naukowej. Brak zakładów naukowych i ich niedostateczne wyposażenie nie sprzyjały rozwojowi nauk przyrodniczych w Polsce. Mimo tych niepomyślnych warunków polscy przyrodnicy podjęli aktywne działania i dążąc przede wszystkim w swych dociekaniach do poznania przyrody naszego kraju, wzięli tym samym udział w światowym wysiłku badań przyrodniczych. Niejedno z nazwisk polskich badaczy zapisało się trwale w historii nauk przyrodniczych, a dokonane odkrycia stały się zaczątkiem dalszych badań i poszukiwań.

Wraz z odzyskaniem niepodległości nastała nowa era dla badań naukowych w Polsce. Uniwersytety i inne placówki naukowo-badawcze są obecnie ośrodkami ożywionych badań matematyczno – przyrodniczych, obejmujących coraz szerszy krąg powstających zagadnień i problemów naukowych. Ekspozycja umieszczona na korytarzach II piętra Liceum prezentuje postaci wybitnych biologów, chemików, fizyków, geografów i matematyków. Zapraszam do odwiedzenia wystawy  i refleksji, aby każdy z nas mógł poczuć dumę z bycia Polakiem.                                                                          

                                                                    Beata Sobocińska

 

Skip to content