„Woda jest węglem przyszłości”

Juliusz Verne (1874)

 W ŚWIECIE  MIKROBÓW I INŻYNIERII GENETYCZNEJ 

W dniu 4 listopada 2017 nasi uczniowie już po raz trzeci uczestniczyli w cyklu „Spotkania w samo południe z biochemią, biofizyką i biotechnologią” na WBB i B UJ.

Pierwszy z wykładów zatytułowany Biopaliwo przyszłości, czyli jak produkować wodór używając mikroorganizmów wygłosił dr hab. Dariusz Dziga z Zakładu Fizjologii i Biologii Rozwoju Roślin Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. W swoim wystąpieniu zastanawiał się nad odpowiedzią na pytania wręcz egzystencjonalne. Jak świat może sobie radzić z rosnącym zapotrzebowaniem na energię? Czy każde biopaliwo jest przyjazne dla środowiska i człowieka? Czy uda się nam naśladować/modyfikować mikroorganizmy, aby produkować wodór na dużą skalę? Prelekcja stanowiła wstęp teoretyczny dla mających się odbyć już za dwa tygodnie warsztatów, poświęconych między innymi działaniom nitrogenez bakterii purpurowych. Czyżby źródłem energii  przyszłego świata miały być najprostsze formy życia?

Kolejny wykład Rośliny transgeniczne – nadzieje i obawy prezentował dr Wojciech Strzałka, reprezentujący Zakład Biotechnologii Roślin. Ponieważ akronim GMO budzi wiele emocji – starał  się w trakcie spotkania nieco uporządkować informacje dotyczące modyfikacji genetycznych. Omówił kolejno aspekty związane z metodyką służąca do konstrukcji roślin transgenicznych oraz ich bezpieczeństwem dla człowieka i środowiska. Ponadto zaprezentował przykłady praktycznego wykorzystania roślin transgenicznych w badaniach naukowych i rolnictwie.

Po każdym z wystąpień rozwijała się burzliwa dyskusja, w której uczniowie mogli wypowiadać własne poglądy na temat zastosowania alternatywnych źródeł energii oraz genetycznych modyfikacji jako czynników zagrożeń i szans we współczesnym świecie. Kolejna sobota upłynęła w atmosferze uniwersyteckiego ducha, a młodzież z wypiekami na twarzach opuściła gmach uczelni intensywnie myśląc o czekającej ją przyszłości.

Beta Sobocińska

 

Skip to content