Współpraca międzynarodowa – łączenie i współpraca bliźniaczych szkół

Platforma eTwinning jest narzędziem wykorzystywanym m.in. do współpracy nauczycieli i uczniów z krajów europejskich przy realizacji różnych projektów i wymiany doświadczeń. Promuje ona współpracę szkół europejskich za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), oferując różnorodne narzędzia do wykorzystania podczas pracy nad projektami. Wielką zaletą platformy jest możliwość łatwej i szybkiej komunikacji między uczestnikami projektu.

Zarejestrowani nauczyciele mogą skorzystać z platformy aby wyszukać partnerów do projektu, a następnie projekt zarejestrować. W tym etapie należy podać cele projektu, opisać działania i przygotować ze szkołami partnerskimi harmonogram ich realizacji. Gotowy projekt musi być zatwierdzony przez Krajowe Biura eTwinning i dopiero wtedy można przystąpić do jego realizacji. Szkoły partnerskie współpracują na platformie TwinSpace, która oferuje między innymi możliwość dzielenia się plikami, tworzenia stron czy zamieszczania komentarzy. Współpraca odbywa się najczęściej w języku angielskim, chociaż są także projekty realizowane w innych językach Unii Europejskiej.

W naszej szkole uczniowie klas drugich pracują obecnie nad dwoma takimi projektami:

Pierwszy, zatytułowany „How We Celebrate Christmas”, realizowany jest on we współpracy ze szkołami z Rumunii (Scoala Gimnaziala „Mihai Eminescu” w Braila) i Bułgarii (40 СОУ „Луи Пастьор w Sofii). Jest to krótki projekt trzymiesięczny, który rozpoczął się w listopadzie i zakończy się pod koniec stycznia. W projekcie uczniowie najpierw uczą się korzystania z platformy, poznają się wzajemnie, a następnie przystąpią do prezentacji sposobów obchodzenia świąt Bożego Narodzenia w swoich krajach.

Drugi projekt „Ready to read!” koordynuje szkoła z Belgii. Projekt ten zakłada poznanie wybranych przedstawicieli literatury obszaru języka angielskiego i ich dzieł. Wszystkie zaplanowane aktywności mają na celu stworzenie okazji do wyrażania opinii i wzajemnego poznania się uczniów naszych szkół, a ponadto skupione są wokół tematu przewodniego – czytelnictwa. Ten projekt rozpoczął się w listopadzie wymianą informacji o kraju i szkole, a zakończy się w maju. Tematyka projektu koreluje także z projektem czytelniczym realizowanym poprzez omawianie tzw. „lekturek” na zajęciach lekcyjnych.

                                                                                                                                                 Urszula Kogut

Skip to content