19 stycznia klasa 3A w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie, wzięła udział w spotkaniu edukacyjnym w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie. Naszą wizytę rozpoczęliśmy od poznania podstawowych zasad i reguł zachowania się w budynku sądu. Na sali rozpraw przywitał nas sędzia Paweł Cyran, który przekazał młodzieży wiele informacji na temat systemu sądownictwa w naszym kraju, przebiegu postępowania cywilnego oraz osób biorących udział w rozprawie.

Po krótkim wstępie teoretycznym, uczniowie przystąpili do najbardziej wyczekiwanego momentu tej wizyty, czyli do symulacji rozprawy. Wcielili się w rolę stron postępowania cywilnego, a więc powoda i pozwanego wraz ze swoimi reprezentantami. Zostały obsadzone również role świadka oraz protokolanta. Po krótkiej naradzie, sąd wydał wyrok wraz z uzasadnieniem.

Wizyta w Sądzie pozwoliła uczniom, nie tylko lepiej poznać zasady jego funkcjonowania, ale również zapoznać się z przepisami, dotyczącymi odpowiedzialności karnej nastolatków.

prof. Małgorzata Juszczyk

Skip to content