4 czerwca 1989 r. odbyły się pierwsze powojenne wolne wybory do sejmu i senatu. „Solidarność” zdobyła wszystkie z możliwych mandatów, to znaczy, że w przyszłym sejmie 65% miejsc (wedle ustaleń Okrągłego Stołu) przypadło w udziale stronie rządowej, a opozycji 35% mandatów. Do senatu natomiast „Solidarność” zdobyła wszystkie mandaty.

W lipcu 1989 r. Zgromadzenie Narodowe (Sejm i Senat) wybrało większością zaledwie 1 głosu gen. Jaruzelskiego na prezydenta PRL-u. W sierpniu powierzył on działaczowi „Solidarności” Tadeuszowi Mazowieckiemu, utworzenie pierwszego nowego demokratycznego rządu w powojennej Polsce. Rząd Mazowieckiego zapoczątkował proces transformacji ustrojowej kraju i gospodarki. Państwo powróciło do nazwy Rzeczpospolita Polska, iż jest demokratycznym państwem prawa, w którym władza zwierzchnia należy do narodu, a sprawowana jest przez przedstawicieli wybranych do Sejmu, Senatu i samorządu terytorialnego. W roku 1990 uchwalono pierwsze nowe ustawy, jak o godle – Orzeł Biały w koronie, barwach i hymnie narodowym, o samorządzie terytorialnym, partiach politycznych. Kluczową jednak decyzją rządu Mazowieckiego, była radykalna reforma gospodarcza Leszka Balcerowicza, gdzie gospodarkę centralnie planowaną po okresie PRL-u zastąpiono wolnym rynkiem.

Wydarzenia 1989 r. spowodowały, że nieodwracalnie zakończyła się w Polsce pewna epoka historyczna – skończył się 45-letni okres rządów komunistycznych. Społeczeństwo polskie odzyskało wolność i podmiotowość, a państwo suwerenność we wszystkich sferach życia, a także na gruncie polityki międzynarodowej. 28 października, aktorka Joanna Szczepkowska w wywiadzie telewizyjnym stwierdziła: „Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm”. Można powiedzieć, że wypowiedź ta stała się wyznacznikiem początku III Rzeczpospolitej i zaczęła oznaczać pewien punkt orientacyjny dla przyszłych pokoleń. Stała się podstawą mówienia o wolnej i demokratycznej Polsce. Dzisiejsza rocznica tamtych wydarzeń w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości nabiera szczególnego znaczenia. Stąd też dbajmy o to nasze wspólne dobro, jakim jest nasza wolna i niepodległa Ojczyzna.

                                                                                          Paweł Cząstka

 

Skip to content