Aktualności

Zapraszamy uczniów klas gimnazjalnych do udziału w XVIII Konkursie Poezji Obcojęzycznej, który organizowany jest corocznie przez XX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa w Krakowie.

Eliminacje szkolne do konkursu odbędą się 26 lutego 2017 r. o godzinie 16.10 w sali nr 10.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, uczniowie przygotują jeden wiersz przedstawiciela literatury danego obszaru językowego (język angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański). Jeden uczeń może recytować wiersz tylko w jednym języku. Czas prezentacji utworu nie może przekraczać 2 minut.

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Uczniów zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o zgłoszenie się do nauczycieli języków obcych i przekazanie im do dnia 9 lutego następujących informacji: 

imię i nazwisko ucznia,

tytuł wiersza,

imię i nazwisko autora wiersza.

Zgłoszenia po podanym terminie nie będą brane pod uwagę.

                                                                     Zespół Nauczycieli Języków Obcych

Skip to content