W dniach 21-25 października 2019 r. XLII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie jest gospodarzem kolejnego spotkania w ramach wymiany i współpracy młodzieży pod hasłem „Powrót do korzeni’ oraz „Postęp technologiczny w poszczególnych regionach”. Uczniowie 42 LO pracują w międzynarodowych grupach (młodzież z Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Grecji, Rumuni) realizując projekty związane z motywem programu, które są przedstawiane podczas poszczególnych mobilności.

W murach XLII LO gościmy 13 koordynatorów i 34 uczniów z krajów i szkół partnerskich.

W poniedziałek, podczas inauguracji mobilności w Krakowie uczestników projektu serdecznie powitał dyrektor XLII LO dr Paweł Cząstka, a następnie głos zabrał Pan Tomasz Daros, Przewodniczący Rady Dzielnicy I, radny Miasta Krakowa oraz Przewodniczący Komisji ds. Promocji i Turystyki, który pięknie opowiedział o naszej szkole oraz o walorach kulturowych Krakowa. Po występie szkolnego zespołu jazowego koordynatorki projektu p. Izabella Majerczyk-Krzemińska i p. Marta Kozyra przedstawiły plan działań na najbliższe dni oraz wręczyły uczestnikom gadżety dot. projektu w tym m.in. mapy, notatniki, długopisy, identyfikatory, regionalne słodkości.

Projekt ERASMUS+ kierowany jest do nauczycieli i uczniów szkół średnich. W naszej szkle w latach 2018-2020 jest on realizowany pod hasłem „Sustain Our Souls’ i związany jest z dziedzictwem kulturowym oraz historią krajów/ regionów biorących udział w projekcie tj. Grecja, Hiszpania, Włochy, Rumunia, Niemcy i Polska. Co więcej:

  • Koszt dofinansowania projektu dla naszej szkoły to ok. 27 tys. Euro
  • Od rozpoczęcia projektu odbyły się spotkania tzw. mobilności w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech
  • Kolejne spotkania/ mobilności odbędą się w Rumunii (marzec 2020) oraz w Niemczech (maj 2020); na każdą mobilność jedzie 6 uczniów oraz dwóch nauczycieli
  • Jest to ogromne przedsięwzięcie o charakterze edukacyjnym, które pozwala uczniom nie tylko poszerzyć ich wiedzę na temat danego kraju partnerskiego, ale także doskonalić ich umiejętności interpersonalne i świadomość interkulturową. Jako projekt międzynarodowy jest to świetna okazja do rozwijania umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

Koordynatorzy projektu z XLII LO: prof. Izabella Majerczyk-Krzemińska i prof. Marta Kozyra

 

Skip to content