„Wątpię  więc myślę,myślę więc jestem”  Kartezjusz

 KOLEJNA PORCJA WARSZTATÓW

„W SAMO POŁUDNIE Z BIOCHEMIĄ, BIOFIZYKĄ I BIOTECHNOLOGIĄ”

W ubiegłą sobotę kilku pasjonatów biologicznych rozwijało swoje zainteresowania podczas zajęć na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.

Podobnie, jak poprzednio, uczniowie podzielili się między trzy pracownie, gdzie dane im było uczestniczyć w warsztatach:

  1. Komórki układu immunologicznego.
  2. Hodowla śluzowców.
  3. Podstawy mikroskopii fluorescencyjnej i kontrastowo-fazowej i ich wykorzystanie
    w badaniach migracji komórek.

Jak zwykle spotkania przebiegły w życzliwej, naukowej atmosferze, a zdobytą wiedzą i umiejętnościami młodzież podzieliła się z pozostałymi uczniami podczas mini-seminariów naukowych, zorganizowanych już w czasie lekcji biologii.

Teraz już większość uczniów zna główne typy komórek naszego układu odporności oraz mechanizmy walki z mikroorganizmami, potrafi zbierać i hodować śluzowce oraz orientuje się w zasadach działania mikroskopów i metodach służących pomiarom i analizie ruchu komórek.

Niecierpliwie czekamy kiedy urosną nam śluzowce z podarowanego inokulum 😉

                                                                         Beata Sobocińska

 

Skip to content