„Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę

a wtedy wszystko zrozumiesz”

Albert Einstein

W dniach od 13 – 17 czerwca odbył się pierwszy w naszym liceum biologiczny obóz naukowy (BON). Jego celem była popularyzacja walorów przyrodniczo-edukacyjnych Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, nauka biologii w terenie oraz przygotowanie do rozwiązywania trudnych zadań maturalnych.

W trakcie 5-dniowego pobytu w Krynicy – Zdroju młodzież pod przewodnictwem pani prof. dr Beaty Sobocińskiej i opieką pana prof. Ryszarda Prokopa miała możliwość skorzystania z ogromnego bogactwa okolicznej oferty naukowo-turystycznej, która przyczyniła się do jej rozwoju i przyrostu wiedzy biologicznej.

Naturalnie, już od samego przyjazdu z zapałem i pasją przynależną każdemu odkrywcy wpadła w wir zajęć terenowych dotyczących określania jakości środowiska przyrodniczego Czarnego Potoku. Grupki fascynatów przeszukiwały wody potoku i pobliskie zarośla w poszukiwaniu organizmów wskaźnikowych, zbierając materiały do ćwiczeń i rozwiązując  powierzone im zadania. Zbierany materiał miał posłużyć także realizacji filmu edukacyjnego na konkurs organizowany przez AGH „Notatki w Internecie”.

Każdego dnia po przedpołudniowej części terenowej miały miejsce zajęcia warsztatowo-wykładowe, podczas których analizowano uzyskane wyniki badań, dzielono się poglądami, dyskutowano na tematy związane zarówno z ochroną przyrody, jak i treściami programowymi, żmudnie ćwicząc biologiczne testy i arkusze maturalne. Wieczory pozostawały na rekreację przy ognisku czy podczas karaoke.

Realizując założenia wyjazdu uczniowie zdobywali Odznakę Turysty Przyrodnika. Przez kolejne dni wyprawy przebywali w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego wędrując przez rezerwat Las lipowy Obrożyska, ścieżki przyrodniczo – edukacyjne: „Śladem pracy leśnika”, „Po lesie lipowym Obrożyska”, „Na stoku Jaworzyny Krynickiej” i „Na Górze Parkowej”. Podziwiali liczne pomniki przyrody tak ożywionej (las pod Jaworzyną, sosna-limba na Jaworzynie, lipy drobnolistne przy cerkwi w Krynicy), jak i nieożywionej (mofeta prof. Świdzińskiego w Złockiem, Diabelski Kamień na szlaku na Jaworzynę Krynicką). Mieli niecodzienną możliwość obejrzenia zagrożonych wyginięciem dwóch gatunków nietoperzy: nocka małego i podkowca małego w ich letniej ostoi w cerkwiach w Jastrzębiku i Krynicy, dodatkowo zwiedzając te obiekty sakralne znajdujące się na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce (Jastrzębik – cerkiew pw. Św. Łukasza) i Szlaku Architektury Cerkiewnej (Krynica – cerkiew pw. św. Piotra i Pawła). Odbyli zajęcia edukacyjne w Ośrodku Edukacji Leśnej LZD Uniwersytetu Rolniczego na Kopciowej, w Ośrodku Edukacji Leśnej w Roztoce Ryterskiej, zwiedzając ekspozycję „Puszcza Karpacka”, w Gminnym Parku Ekologicznym w Rytrze (ochrona płazów i gadów) oraz w Ośrodku Historii Turystyki Górskiej na Jaworzynie.

Warsztaty leśne prowadzone były przez wyspecjalizowaną kadrę leśników, panią Annę Sulicz i pana Krzysztofa Tomasiaka, którzy z właściwą sobie atencją odkrywali przed młodzieżą tajniki leśnych biocenoz. Nasza współpraca układała się tak przyjaźnie, że zajęcia w Roztoce Ryterskiej zostały sfinansowane przez Nadleśniczego Piwnicznej, pana Stanisława Michalika, a pani Anna Sulicz ofiarowała nam w darze sadzonkę jodły krynickiej, której nasiona zostały pobłogosławione przez Ojca Świętego Benedykta XVI w czasie Pielgrzymki do Polski w dniu 26 maja 2006 r., podczas Mszy Świętej na placu Piłsudskiego w Warszawie. Nasza jodła papieska została posadzona uroczyście na terenie należącym do pensjonatu Salamandra, gdzie znajduje się nasza baza obozowa.

Uczestnicy obozu zostali uhonorowani licznymi gadżetami naukowymi i dyplomami uczestnictwa w nowej formule zajęć edukacyjnych. Zafascynowani imprezą czekają na kolejne edycje 😉

                                                                                        Beata Sobocińska

 

Skip to content