To jeden z wielu punktów służący promocji twórczości Adama Mickiewicza, która to jest wyzwaniem związanym bezpośrednio z obchodami Jubileuszu szkoły.

W zamian za comiesięczny kolorowy dzień odbyła się akcja pod hasłem “Wśród Mickiewiczowskich Bohaterów”. I tak 13 stycznia, w piątek, wśród maszerujących korytarzami szkoły można było odnaleźć Świtezianki, Zosie, Telimenę, Księdza Robaka, Tadeusza, Baranka, Gerwazego i Podkomorzego. Przebrani uczniowie uczestniczyli w sesji zdjęciowej, która odbyła się na szkolnym podwórku.

Karolina Stasińska, opiekunka SU

Skip to content