„Bronisław Piłsudski jest „jednym z najczęściej cytowanych polskich uczonych, a jego dorobek jest traktowany jako jeden z dwóch–trzech najważniejszych w skali globalnej wyników humanistyki, spośród tych, które wyszły z Polski w ciągu ostatniego stulecia”

                                              Alfred F. Majewicz, 2015

W ramach projektu Oblicza Dialogu grupa naszych uczniów była na wystawie  w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Wystawa Ajnowie, górale i Bronisław Piłsudski została dedykowana Bronisławowi Piłsudskiemu w stulecie jego śmierci i w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Ten żarliwy patriota i zarazem znany badacz zarówno kultur aborygeńskich na Sachalinie i Hokkaido, jak i górali podtatrzańskich dostrzegł wyjątkowość obu kultur oraz ich odrębność, a przede wszystkim zobaczył w nich ajnów, czyli ludzi.

Pięknie o tym mówił sam Bronisław Piłsudski w 1912 roku: 

„Całe ponad 18 lat mojego pobytu na Dalekim Wschodzie miało miejsce wbrew mojej woli. Ustawicznie tęskniąc za powrotem do mojej ojczyzny, starałem się wyrzucić z siebie bolesne uczucie bycia wygnańcem – zniewolonym i siłą wyrwanym z tego, co mi było najdroższym. Tedy naturalnie zainteresowałem się tubylcami Sachalinu, którzy jako jedyni prawdziwie kochali ten kraj, miejsce ich bytowania od czasów niepamiętnych, znienawidzone teraz i zbrukane przez tych, którzy uczynili zeń karną kolonię. Wchodząc w kontakt z tymi dziećmi natury, których inwazja totalnie obcej formy cywilizacji zaskoczyła i oszołomiła, wiedziałem, że pomimo bycia pozbawionym wszelkich praw i w najgorszych latach mojego istnienia jednak mam jakąś moc i możliwość niesienia im pomocy. […] Odczuwałem głęboką przyjemność z rozmowy z ludźmi innej rasy w ich własnym języku.”

Wystawa przedstawia znaczną część dorobku tego niezwykłego człowieka – muzealnika, etnografa, a zarazem zesłańca. Można podziwiać doskonałe fotografie utrwalające Ajnów i ich zwyczaje, przedmioty codziennego użytku z okręgu Nibutani-Biratori na Hokkaido, gdzie Piłsudski prowadził badania i tworzył kolekcję, a także związany z góralami zbiór etnograficzny z Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem.

Cała wystawa jest interesującym spojrzeniem na „ginące kultury”, które żyją w tak odmiennych warunkach i przestrzeniach, a jednocześnie wydają się sobie tak bliskie.

To  również wspaniały hołd dla niezwykłego patrioty, jakim był Bronisław Piłsudski, który mówił:

„Ja nastaję na spieszność zbiorów okazów upadłej, ginącej kultury – widzę naocznie przy zetknięciu z ludnością, jak szybko ginie sporo cennych rzeczy.”

Dla uczniów naszego liceum było to niesamowite zetknięcie się z różnymi obliczami kultury, które prowadzą pomiędzy sobą dialog bez słów.

                                          Monika Lewicka, koordynator projektu w XLII LO

 

Skip to content