„Medycyna jest z definicji konserwatywną dziedziną nauki. W pewnym sensie zresztą taka być powinna. Zależy od niej ludzkie życie. Niestety, w przypadku raka to nie działa. Gdy nie dokonujemy postępu, ludzie, którzy chcą żyć, umierają.”

                                                                                                                                      Vincent DeVita

 

CHEMIA NIEJEDNO MA IMIĘ

– NOWA INICJATYWA WYDZIAŁU CHEMII UJ

W czwartek uczniowie 2b odwiedzili Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w bieżącym roku akademickim wystąpił z nową inicjatywą dla szkół. Został mianowicie zorganizowany cykl wykładów popularnonaukowych pod przewodnim tytułem „Chemia niejedno ma imię”, którego celem jest prezentacja najnowszych osiągnięć współczesnej chemii.

Tym razem młodzież miała okazję wysłuchać prelekcji dr hab. Małgorzaty Brindell w referacie „Jak chemik może pomóc chirurgowi w zobaczeniu komórek nowotworowych wśród zdrowej tkanki?”

Po wstępnej dawce teorii dotyczącej dualistycznej natury promieniowania, uczniowie poznali zróżnicowane metody diagnostyki i leczenia nowotworów. Dostrzegli także rolę selektywności znaczników chemicznych (m. in. izotiocyjanianu fluoresceiny z przyłączoną resztą kwasu foliowego czy kompleksu rutenu) w obrazowaniu śródoperacyjnym. Takie zastosowanie związków optycznie czynnych ułatwia chirurgowi usunąć wszystkie komórki tkanki zmienionej przez proliferację nowotworową.

                                                                           Beata Sobocińska

 

Skip to content