Uczniowie klasy 3A1 tuż przed świętami mieli okazję poznać Chłopską 
Szkołę Biznesu
Chłopska Szkoła Biznesu to ekonomiczna, symulacyjna gra planszowa.
W klasycznej wersji Chłopskiej Szkoły Biznesu uczestnicy rozgrywki 
nastawieni są na pomnażanie majątku – zwycięża ten, kto w trakcie 
rozgrywki zarobi najwięcej złotych górskich. Natomiast podczas rozgrywki 
z wykorzystaniem Chłopskiej Ekonomii Społecznej uczestnicy, podobnie jak 
w wersji klasycznej, poddani są prawom wolnego rynku, ale ich celem nie 
jest wyłącznie zarabianie pieniędzy, lecz także aktywna działalność na 
rzecz lokalnej społeczności i realizowanie fundacji na jej rzecz np. 
szpitala miejskiego, orkiestry dętej, straży pożarnej.
Gracze wcielają się w role XVIII-wiecznych rzemieślników piekarza, 
kowala lub tkacza, wytwarzają towary (chleby, bryki, płótna), handlują 
ze sobą i organizują wyprawy handlowe do miast Europy. Wygrywa osoba lub 
spółka handlowa, której uda się zgromadzić największy kapitał. Sukces 
gracza w dużej mierze zależy od umiejętności współpracy i negocjacji z 
innymi graczami.

Nauki i jednocześnie zabawy było dużo! Zwycięzcy rozgrywek szkolnych 
mają szansę zmierzyć się z najlepszymi rozgrywającymi w czerwcowym 
wojewódzkim finale Chłopskiej Szkoły Biznesu.

prof. Anna Manczyk

Skip to content